Til våre utdanningsmyndigheter

Gudmund Hernes. Foto: Wikimedia.
Av Kirkehøyden. 

Viser til artikkel på Resett om Gudmund Hernes, 17 april, 2020: "En Arbeiderparti-politiker som skapte tusenvis av skoletapere!". 

Han løy også, sa at elektrikere måtte lære ohms lov, derfor teori (sosialistisk propaganda). Vi lærte ohms lov på folkeskolen, realskolen. På de flotte yrkeskolene hadde vi avansert teori, inkl vektorregning - jeg var elev i 1965, og gikk rett ut i flott jobb etter 10 måneder. Flotte lærere med lang erfaring. Alt dette rev denne løgneren ned, og grunnen var at fagarbeidere og andre skikkelige arbeidsfolk stemte FRP. 

Den andre delen av utdanningssytemet raserte de fra 70tallet av samme grunn. Fikk arbeiderklassens ungdom sann utdannelse ville de stemme konservativ - alle visste det.

Hvordan har dette vært mulig? Delvis fordi "de borgerlige" har ikke gjort noe for å stoppe det, de er medløpere. Alle partier har egne interne polititkerfabrikker, før vi vet ordet av det har de sikker listeplass. Selv har noen av dem fått norsk lissom "høyere utdannelse," styrt av 68ere/ kommunister, for å bryte ned alt og avkristne Norge. De kristne startet alt fra utdannelse, eldreomsorg til helsevesen. Vår viktigste kulturarv skal vekk, for å erstatte den med marxisme og islam, igjen de "borgerlige" er medløpere. Alt marxisme og islam har produsert er fattigdom og despoti. Nå har de slått seg sammen og vi har en tvilsom fremtid.

Ingen ting kan eller vet våre politikere om samfunnet der ute. De har sørget for at 15.000 ufødte barn blir summarisk henrettet hvert år, vår viktigste ressurs - nå et folkemord på 600.000. Da Hernes destruerte yrkesutdannelsen kunne vi hente polske fagarbeider fordi Polen som kristen nasjon ikke bedriver folkemord på sine egne barn.

Ellers jobber våre politikere med å fylle opp landet med muslimske "flyktninger" uten kvalifikasjoner, som er analfabeter både på norsk og eget språk. Noen får sju unger, og hverken de eller foreldrene skal ikke i arbeid. Våre kvinner føder 1.6 barn, og jeg vet at mange regner med at Norge ender opp som en despotisk shariastat. Det vil de ikke gi sine barn og barne barn.

En annen ting som har tatt mye ressurser er å oppskatte homofili, en annen barbarisk adferd, og homoekteskap (Høyre en pådriver). Hvor mange barn blir det av det? Russen er sluttproduktet for "einskapsskulen dere er så stolte av.  En barbarisk berme som bringer skam på oss i utlandet ett år før eksamen.

Litt under 1000 kristenruss, samles i verdighet, uten rus og med respekt - det er alt vi har nå. Og våre partier driver med aktiv avkristning, for å gi voldsreligionen Islam alle rettigheter i trosloven. De sender sin unger til torturskoler i utlandet, og dere løfter ikke en finger.

Norske politikere driver selvmord på oss som folk og nasjon. Derfor satser de på denne voldsreligionen som har det alt fra "profeten." Se nedenfor... Derfor måtte norske politikere fordumme barn og ungdom ved å gi dem ett substandard utdanningsystem. Vi som er opplyste, ser alt, og her har dere fått "the aweful truth." Og derfor vil dere ha vekk Resett og andre som sier det som det er.

Muslimer omtaler oss, som griser og aper, derfor vil de ikke hilse på kronprinsen, og blir de mange nok skal de henrette oss alle inkl homofile og andre "untermensch." 

koran 2:191 «Slay the unbelievers wherever you find them» koran 3:28 «Muslims must not take the infidels as friends» koran 3:85 «Any religion other than Islam is not acceptable» koran 5:33 «Maim and crucify the infidels if they criticize islam» koran 8:12 «Terrorize and behead those who believe in scriptures other than the koran» koran 8:60 «Muslims must muster all weapons to terrorize the infidels» koran 8:65 «The unbelievers are stupid; urge the muslims to fight them» koran 9:5 «When opportunity arises kill the infidels wherever you find them» koran 9:30 «The Jews and Christians are perverts, fight them» koran 9:123 «Make war on the infidels living in your neighbourhood» koran 22:19 «Punish the unbelievers with garments of fire, hooked iron rods, boiling water; melt their skin and bellies» koran 47:4 «Do not hanker for peace with the infidels; behead them when you catch them»

Kirkehøyden