Bekymringsmelding

Fra Norvald Aasen. 

Til Utenriksminister Anniken Huitfeldt, HM Kongen med flere.

Nylig så jeg at du fordømmer russisk rakett angrep på Odesa. Ja, der er krig i området, og USA og NATO kaster bensin på bålet, og vesle Norge deltar med brennvæske for å gjøre slik de andre gjør. Heller ikke jeg liker krigen der like lite som jeg liker kriger andre steder. Men har du fordømt ukrainske angrep på russisk bebodde områder i øst-Ukraina? Kan denne tragiske krigen skyldes USA og NATOs militære oppmarsj mot Russlands grense i nord, vest og sør? Kan hende burde vestlige handlinger fordømmes? Gjør du det?

NATO har kriget i mer enn 20 år sammenhengende i store deler av verden for å sette inn sine egne lakeier i styre og stell der de har fart fram med raketter og bomber. Jeg nevner: Serbia med 78 døgn terrorbombing. Din partifelle, Blankenborg, sa dengang "evig og tro til Milosevic faller". NATO skulle fjerne Serbias valgte leder - og gjorde det og Blankenborg ble senere norsk ambassadør i landet. Skam dere! 

Så var det Irak med krig og grusomhet fra Vesten, og Norge var med må vite, Vårt arme fedreland har jo blitt en militær og "humaitær" stormakt, blir vi fortalt! I Irak satte Vesten inn sine egne folk til å styre landet og kaoset fortsetter enda. 

Så var det Libya, der din partifelle og statsminister, Jonas Gahr Støre, ville være best i bombeklassen, og bombet Tripoli i grus og drepte landets president. Landet havnet i motsetninger, vold og kaos! 

Afghanistan skulle skaffe NATO og Norge nye fjærer i hattene og nye stjerner og striper på uniformene. Etter 20 år trakk de seg ut med halen mellom bena. Men de hadde gjort forholdene i landet så ille at de måtte ta med seg tilbake til Vesten folkene de hadde gjort til sine lakeier under oppholdet. For å forundre verden ved norsk dumhet så inviterte Utenriksminister Huitfeldt de som NATO hadde kriget mot i Afghanistan på gratis flyreise med trolig topp bevertning, halalkjøtt er nå på mange matbord i det som engang var Norge. Og trolig fikk Utenriksministerens gjester en uklanderlig og servil oppfølging. Norge var jo med å tape i krigen mot de høye gjester fra fjellandet Afghanistan. 

Etter fiasko i dette landet så stod Syria for døren, det førte i det minste til en syrisk migrant invasjon som det norske folk skulle beverte og skaffe opphold for. 

Nå sliter norske soldater sine såre føtter i ørkensanden i Mali og norske soldater driver trening i ørkenkrig i Jordan. Hva mitt hode forteller meg har vi ingen ørken i Norge, men vi har masse fjell og snø og vi har lange grenser som ligger nede for fri bevegelse innen Shengen og Europa. Disse grensene har vi trolig verken evne eller vilje til å sikre, da soldatene finnes over det meste andre steder i verden.

Da blir mitt spørsmål og min bekymring denne: Når tid vil du, Anniken Huitfeldt, fordømme de krigshandlinger og ulykker som dere norske politikere, ikke minst i AP, har vært med på å påføre andre folk og land? Vil du fordømme de handlinger som har ført til død og ødeleggelser i NATOs og Norges mer enn 20 års lange og sammenhengende krigseventyr?  

Avsender av denne bekyringsmeldingen er Norvald Aasen, Brekka 115, 6983 Kvammen (Sogn og Fjordane fylke)

Kommentarer