Nepotisme, oligarki og totalitarisme?

LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Terje Pedersen / NTB
Av Dan Odfjell. 

Er nepotisme, oligarki og totalitarisme Norges virkelige verden, bak kulissene? Om dette orienterte Øystein Steiro Sr på Resett 7/7/22 med overskriften «Erdet alle jordens budne treller som teller, eller er det nettverkenesom gjelder?» Et sympatisk bilde av LO-lederen Peggy Hessen Følsvik medfulgte kronikken, nemlig hun «som skulle ta de rike».. Men som gjør det motsatte.. Les selv, og spør deg om ikke Norge er landet med de råtne politiske tillitsvalgte? Tillatt av dypstaten med Arbeiderpartiet og Høyre i spissen, altså krake søker make; det er mitt personlige utsagn. Stem ikke på noen av dem, de er globalistiske og landsforræderske.

Velsignet at Steiro tok bladet fra munnen. Det gjorde denne «Vaktmesteren vår» igjen dagen etter med overskriften «Løgnalaget LO» på Resett hvor han spesielt tok for seg den frekke «spinneren», Kjetil Staalesen, som i sitt forsøk på å bortforklare LO´s politiske uhederlighet, lirte av seg, nær selvsagt, via Dagbladet, rent tullprat. Staalesen er LO´s spesialrådgiver, at det går an, for hvem kan tro på LO som annet enn et politisk underbruk av Ap. Som er sin egen frekke ledelses og funksjonærenes beskytter, ikke arbeidernes. Vanlige folk faller helt utenfor, så la oss utfordre LO-lederen som nok pliktskyldigst stemmer Ap og seg selv. Typisk for halehenget.

Selv er jeg anti-globalist, og det sier jeg ikke bare for å provosere. Jeg mener oppriktig vi nå alvorlig må verne om fedrelandet og dets fremtid. Jeg tror på og fremmer selvstendige nasjoner og fredelig, internasjonal samhandel, ikke gjennom karteller og/eller annet «oss unødig politisk innesperret i», nemlig overnasjonale, kostbare konstellasjoner som EU og annen svulstig preget globalisme. Jeg er samtidig sterkt imot nymotens totalitær-liberalisme som fjollet uttrykker seg gjennom Pride ideologien og på andre ny-vestlige, løsslupne ukristelige måter. Kort sagt, jeg er konservativ og tenker langsiktig. Dessverre, det gjør ikke liberaleren Erna Solberg. Hun seiler under et FNs bekvemmelighetsflagg, langt fra konservativ. Derved forråder hun selvsagt sitt eget parti Høyre og langt verre, hele vårt fedreland.

EU er globalistisk, byråkratisk og selvsentrert ledet og svakt uten ankerfeste, og derfor går Europa en meget usikker fremtid i møte, ikke lenger et fremtidsrettet og sterkt kontinent. Derfor begynner bønder og andre nå å protestere og ville markere seg. Mange politikere liker seg best konformt programmert ved å si at Russland isolerer seg. Men Europa ligger nok dessverre mye verre an uten en reell stolthetsfølelse, altså med multikultur uten en felles sterk identitet og derved en tilsvarende bindende samhørighet. Det er følgelig blitt vanskelig å være optimistisk både for Europa og den vestlige verden slik USA leder an. Og euroen faller som en refleksjon av EUs dårlige utsikter. Dollaren styrker seg relativt, men virker fundamentalt svak og kun midlertidig hjulpet av manglende alternative sikringsmuligheter.

Så til overskriften «Selvforsvar og bondeopprør» hvor Hans Rustad 8/7/22 skrev: «Retten til selvforsvar er kanskje den eldste og mest innlysende rettigheten et menneske har. I demokratiske stater har borgerne overlatt voldsmonopolet til myndighetene, men denne kontrakten fungerer bare hvis staten oppfyller sin del av avtalen og virkelig beskytter borgerne. 

I vestlige samfunn er kontrakten i ferd med å ryke, og grunnen et at staten gjør forskjell på borgerne. Noen betyr mer enn andre. I USA har dette kommet så langt at statsadvokater fengsler borgere som forsvarer seg». Dette er faretruende for USA som Vestens lederstjerne, ikke minst nå etter stedfortrederkrigen gjennom Ukraina mot Russland.

Om realitetene i USA referer jeg enklest til skribenten P54 på Spikers Corner 8/7/22 med innlegget «De forbløffende implikasjonene av plan F» hvor vi gjennom litt «gravejournalistikk» blir forklart den såkalte administrative USA-staten. Jeg kan ikke her gjenta eller helt bedømme forholdet, men fremstillingen synes troverdig og skremmende. Den forteller om et USA knapt bedre enn det Putin-styrte Russland, at penger og bedrag styrer verdens påståtte beste demokrati.. Jeg bodde og arbeidet selv i over to år i USA tidlig på 60-tallet og vet at mye har forandret seg, noe Donald Trump forsøkte å rette på. Men dypstaten ville absolutt ikke gi ham sjansen til å «drain the swamp», som han gikk til valg på og vant. Han måtte stoppes med alle mulige og korrupte midler og dessverre, det lykkes. 

Dypstaten sloss altså for seg selv og fikk slik på plass plakat- eller papp-presidenten Joe Biden. Og i mellomtiden har rene galskapen fått regjere. Trump var ikke perfekt, men hans instinkter var i det minste sunne og riktige og nasjonale. At vi i Norge gjennom riksmediene, og verst, det Trump-hatende NRK, er blitt under-rapportert realitetene er å si det mildere enn mildt. Men husk, bak NRK står dypstaten i Norge, og den er også korrupt. Dog sannheten har en tendens til å vinne til slutt, bare så synd med all denne løgnen og skaden i mellomtiden. Og ikke minst krigen i Ukraina som den selverklærte krigsmotstanderen Trump aldri ville tillatt. Han tilrettela for en Afghanistan-retrett som Biden klosset rotet om til en katastrofe.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant


Kommentarer