Er dette så forbannet vanskelig å forstå?

Av Dan Odfjell. 

Slik avsluttet Amund Garfors sitt sviende innlegg, dvs i en kladd til meg datert 17/10/22 med tittelen «Hvorfor blir vi påtvunget et farlig samfunn som vi ikke vil ha?». Mange vil sikkert si det var et rasistisk innlegg, men som Ungarns statsminister Viktor Orban sa det, dette er ikke rasisme, dette er forsvar for ungarske interesser, nemlig null muslimsk innvandring, som omtalt på document.no av Arnt Jensvoll 17/1/22. Når vi vet at islamske land vil ha null kristelig innvandring og at de stort sett hater og der mishandler de kristne, og verre, da synes deres medbrakte «rasisme» overfor de tilflyttede europeiske lokalbefolkninger en meget farlig type rasisme - også fra mange av våre såkalte nye nordmenn det, dog ikke alle. Selv vil jeg si til dere misfornøyde, reis da best hjem igjen til egen kultur - eller utvis andre takter og takknemlighet - for alvorlig belaster dere vårt statsbudsjett noe som sterkt reduserer annen norsk velferd samt veibygging og annet Norge samfunnsviktig - i disse «strøm»-penible tider. 
 
I mellomtiden sto hele Garfors-innlegget på trykk på Spikers Corner 20/10/22 og kan og bør leses for best å kunne delta i dagens samfunnsdiskusjon - om hva vårt «flerkulturelle» samfunn er blitt til. En diskusjon våre riksmedier og politikere nekter oss. Men la meg like godt sitere et Garfors bra konkluderende lite avsnitt: «Dersom disse politikerne fortsetter på samme dødskurs og lar Norge ligge åpent for en uansvarlig import av fremmede fra møkkaland i Midt-Østen og Afrika, da vil Norge være dødsdømt før vi skriver 2045! Dermed er det også klart at det «flerkulturelle» krise-samfunnet har blitt tvangsinnført oss ved hjelp av diktaturmetoder og gjennom vedtak i det skjulte - slik det også er blitt praktisert i vårt naboland Sverige - hvor bare 54 mord har funnet sted hittil i år..»
 
Sverige er for alle lett å se, bortsett fra noen i Norge som tydeligvis har dårlig samvittighet, de flyter høyt og blånekter å erkjenne realitetene nede «på bakken», fordi dette er deres reinspikka politikk. Så vil noen i «selvforsvar» kanskje si, det samme gjelder alle andre EU-land. Nei, for det første forsvarer ikke andres ubehjelpelighet vår ubehjelpelighet, og for det andre har flere land med Ungarn i spissen stått, og står fremdeles for «null muslimsk» innvandring, som omtalt på document.no nylig. Og Tyskland, som mye har ledet EU, har vært innvandringsledende, men folket reiser seg der økende i protest. Frankrike er også i bratt utfor kjøring og på nippet til borgerkrig. Men norske riksmedier skriver og innrømmer selvsagt ikke slikt, de agerer bevisst og helt systematisk mot den lille norske mann og kvinne ved å legge lokk på denne oss nye virkelighet, og om mye annet også. Dessverre synes vår statsminister å ha arvet denne «ubetenksomheten» fra Gro Harlem Brundtland for å si det mildest mulig.
 
Avslutningsvis om integrering, et «trylleord» blitt blant tidens politikere og øvrige maktelite, som de innerst inne vet aldri vil fungere i vår levetid. Men se, det tar de ikke hensyn til. Så vi vanlige nordmenn kan nå konkludere, Gro og Jonas sin «oss pretenderte lykke» var akkurat det, et vanlig sosialistisk bedrag, en uvirkelighet som vi - et lite folk ved navnet Nordmenn - ikke fortjente. Nemlig, at landets svikefulle "68-er- elite" og andre forrædere uten sidestykke i norsk historie nå ødelegger oss som nasjon og vårt umistelige og gode, norske samfunn. «Debatten» om integrering er en tjukk saus, mest av løgn og bedrag og aller verst, det er blitt tydelig at det er vi nordmenn som er tenkt «integrert» i en fremmedkulturell smeltedigel som vil tilintetgjøre oss - likt de siste mohikanerne. Noe vi ser bevis på hver dag bare ved å se på NRK/TV. Alle vet det, men de skyldige, de fortsetter å lyve uten blygsel. At det går an.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant 

Kommentarer