Er Norge på lag med krigsforbrytere?

Av Dan Odfjell. 

Og verre, har USA kastet pretensjonen av internasjonal lovlighet og anstendighet helt over bord og begitt seg ut på en kurs nå imperialistisk løpt løpsk under Biden-regimet? Implisitt, dette var spørsmålene 23/10/22 fra Spikers Corner som fremkom fra overskriften «USA-NATO (og Norges) angrepskrig mot Jugoslavia». Noe som synes å hjelpe oss til å forstå Ukraina-krigen i vår egen tid. For tilsvarende Jugoslavia i 1990 synes USAs operasjoner nå i Ukraina også godt forberedt over lang tid, likesom de påfølgende tidligere regime-skifte-kriger i Afghanistan (2001), Irak (2003), Libya (2011), Syria (2011), Ukraina (2014) og Jemen (2015)..

Jonas Gahr Støre må påminnes at, ifølge Nürnberg rettslære, er Nato´s stats- og regjeringssjefer ansvarlige for den øverste forbrytelsen: «forbrytelsen mot fred». Det å ta side aggressivt mot Russland, vår store nabo i nord, var totalt unødvendig utover det at Jens Stoltenberg er Natos generalsekretær. Men kanskje forklarer det at disse begge to adlyder Biden-regimet som helt tydelig er korrupt og Vesten ødeleggende. Dette betyr at Norges befolkning og interesser kommer helt sist.. Men heldigvis, Frankrikes president Emmanuel Macron tar logisk avstand nå til krigen ved å påberope seg sitt ansvar overfor egen befolkning beste - ved ikke å ville trykke på atom-knappen, dvs ikke adlydende det ufordragelige  Biden-regimet; usedvanlig prisverdig det. 

Krigen må avsluttes av allslags grunner, enklest ved ikke å sende mer våpen til Vlydymor Zelensky´s rådighet. Men krigens etterspill vil etter alle solemerker varig føre til et forandret og kjøligere transatlantisk forhold. For dersom det kommer ut, og det gjør det, bare et spørsmål om tid, hvem som sto bak sabotasjen av rørledningene i Østersjøen, blir det et meget eksplosivt tema. Det forlydes den tyske kansleren vet hvem, men av sikkerhetsmessige grunner kan han angivelig ikke kommentere dette. Det synes nærmest som en innrømmelse av at det 1) kunne føre til et folkelig opprør av europeisk forbitrelse over han beskytter gjerningsmennene og/eller 2) at dersom det er USA som har tillatt denne akten «mot sine egne allierte», er det langt langt verre enn et selvskudd. 

Så nylig som 21. mars i fjor utkom boken THE US-NATO WAR OF AGRESSION AGAINST JUGOSLAVIA som skrevet av kanadieren Michel Chassudovsky som jeg ikke har lest. Men den er tydeligvis ikke motsagt, tvert imot, og kan derfor kanskje ansees som hovedsakelig korrekt. Noe som da igjen beviser at alt kommer frem, bare at det ofte tar tid når «medskyldige» myndigheter bekjemper sannheten i en skremmende grad, Norge inkludert. Er det blitt slik, at for å være politiker, må du pr definisjon nærmest være en løgner, samt en folkefiende for egen lokal politisk suksess? Men dette påminner oss om nødvendigheten av en brysom opposisjon (som dessverre helt mangler i Norge) og absolutt ytrings-frihet samt ingen stats finansiert ensrettende løgnaktig presse overhodet.

Så litt mer politikk til en forandring, ved å referere til Tory partiet i UK, som er tilsvarende Høyre i Norge, dødt blitt og beskrevet nylig av Nigel Farage som «de mest selvsentrerte og egoistiske menneskene» han noensinne hadde sett. «De er i politikken ikke for sin tro på hva de kan og skal gjøre for landet, de er der kun for sin egen karriere». Dette tyder på at Farage kan komme til å gjøre comeback for å hjelpe landet ut av den krisen det opplagt nå befinner seg i. Men se, alle politikerne i Norge synes også klumpet seg sammen til en ensartet feig underdanig masse av globalister som mangler det helt vesentligste: Å stå opp for Norges langsiktige interesser som et selvstendig godt og fredelig land. I en urolig verden turde fjell-regelen være å «opplyse hele folket i sannhet» så vidt som overhodet mulig - og å snu før det er for sent..

Farage´s beskrivelse passer like godt på vårt Høyre som også er dødt, dvs med Erna Solberg i spissen - om mulig verre enn Jonas Gahr Støre, som iallfall personlig synes å forstå seg på ville veier, det gjør ikke den intellektuelt svake Erna. Så hvis et «uopplyst» folk tror de får det bedre med å stemme på dagens Høyre, tar de dessverre gruelig feil. Men tro ikke at riksmediene advarer folket, nei, tvert imot, de gleder seg over sin makt som akkurat like godt er ivaretatt med dagens Høyre som godt skjult er på lag med Ap. Snakk om Tordenskiolds soldater, de bare marsjerer i ring og lurer oss. Mest med sine «skryteforestillinger» med folkets penger uten å erlegge forhåndskalkyler og konsekvens beregninger for sine industri relaterte og andre foretrukne politiske «prektige» fremstillinger.

Nettopp pga Ukraina krigen er Norge blitt «krigsprofitør» og staten vasser i penger, og det til tross, der er ingen oppvisning av et «sosialt» folkelig uttrykk fra regjeringen mht strømkrisen og inflasjonen hverken gjennom statsbudsjett eller på annen måte. Og forskjellen mellom folk flest og politikerklassen den bare øker. Generøst øses av dem penger ut til resten av verdenen, men knapt innenlands. Det er som Norge skal «straffes» alt mens politikere gjør sine hoser grønne til en korrupt og fremmed kynisk verden. Skammelig, både unødvendig og urettferdig.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer