Atlantismens lenker; tapes de med Ukraina-krigen? 

Av Dan Odfjell. 

Det er 80 år siden USA hjalp Europa i å bekjempe det av Hitler ønskede nazi-imperiet. I mellomtiden er USA selv blitt til et imperium.. Og EU blitt til en nikkedukke og militært kontrollert gjennom Nato - diktert av og fra USA. Dette også fordi Europa er svakt, splittet og nær forsvarsløst blitt.
 
Stedfortreder krigen i Ukraina reflekterer USAs evne, ønske og vilje til å hevde sitt globale hegemoni, inkludert den propaganda-makten som pleies og som gjerne medfølger imperialist- rollen, og spesielt da og absolutt i krig..
 
Akkurat som Europa har forandret seg, så har USA det - og senest med Biden-regimet og politisk sensur. Konsekvensene av EUs nylige demonstrerte underdanighet i å følge de av USA bestemte og voldsomme sanksjoner mot Russland - samt annen djevelskap - er blitt et tveegget sverd som ødelegger Europa. Noe som nå truer Atlanterhavs-alliansen. For mange europeere har fått nok av diktat og av globalismens nedsider. 
 
USA har ført flere imperialistiske regimeskifte-kriger, men ingen synes å ha etterlatt godhet og/eller positiv forandring etter seg. Kanskje fordi ingen land ønsker seg underdanig i forhold til andre makter, dog er Norge et merkelig unntak? I Vladimir Putins regjeringstid har Russland ikke vært USA tilsvarende offensiv, selv om også Russland som atommakt anser seg mektig og ingenlunde vil underlegge seg USAs løsslupne kultur og overherredømme. Det kan faktisk ingen fornekte dem i.
 
Norge dikteres av en sterk ideologisk maktvilje i en grad som kun kan opprettholdes som under Sovjet-epoken, nemlig med statsfinansierte medier som representerer et de fakto meningsmonopol. Dissidenter slipper knapt til og er for få i antall til å kunne gjøre seg alvorlig gjeldende gjennom de små nye frie media, inntil nå. Men etter at Jonas Gahr Støre kom til statsministerstolen, er det som om noe har forandret seg, eller er det hele den vestlige verden som er kommet i folkelig bevegelse? Er det en av konsekvensene av Ukraina-krisen kanskje?
 
Og som alltid i krig, løgnene florerer, og selvrettferdigheten regjerer.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer