Se, jeg kommer snart

Av Øivind Andersen. 

"Se, din konge kommer til deg, saktmodig og ridende på et asen, på trelldyrets fole." Matt 21, 5

En eneste gang trådte Jesus offentlig frem og lot seg hylde som Messias. Det var siste gang han dro opp til Jerusalem, og da dro han der opp for å lide og dø.

Ved Jesu inntog går en profeti i oppfyllelse: "Se, din konge kommer til deg, saktmodig og ridende på et asen, på trelldyrets fole." Sak 9, 9.

Dette likner ikke noe annet kongelig inntog. Han kommer ikke med herlighet og makt. Han kommer heller ikke med menneskelig prakt. Han kommer saktmodig, som en som har satt sin sak i Herrens hånd. At han rider på et asen, på trelldyrets fole, er et tegn på at han kommer for å tjene, for å bære byrder.

Det er så stikk imot alt det en til vanlig forbinder med en konge. Men nettopp dette sier hva slags konge Jesus er. Hans rike er ikke av denne verden. [Joh 18, 36] Han kommer ikke for å herske, men for å tjene og for å gi sitt liv til løsepenge for de mange. Matt 20, 28.

Nettopp slik skulle han hyldes. De brøt av palmegrener for ham. Det er seierens symbol. Guds Sønn kommer i denne ringe skikkelse for å seire.

Det ser ikke slik ut. Det ser ut som ondskapen seiret da Jesus døde. Jesu fiender så ut til å få det siste og avgjørende ord over ham. Jesus står som den maktesløse som ikke har noe å sette opp mot ondskapen. Men nettopp da ondskapen utfoldet seg, led den nederlag. Nettopp da Jesus døde i avmakt, seiret han. Dette er Guds svakhet som er sterkere enn menneskene, og Guds dårskap som er visere enn menneskene. 1 Kor 1.

Jesus sønderslo fienden med jernstav og knuste dem som en knuser en pottemakers lerkar. [Sal 2, 9] Jernstaven var korset på Golgata. Allmakten ser i menneskers øyne ut som avmakt.

Men slik seiret kongenes konge, og ved denne seier seirer også alle de som tror på ham!

Kommentarer