Russland forsvarer seg, det har de også rett til

Av Dan Odfjell. 

Det korrupte Biden-regimet hamrer ustanselig på med at Russland gikk uprovosert inn i Ukraina, ikke minst presidenten selv. Denne voldsomme USA-propagandaen biter dessverre norske riksmedier på. Mens sannheten er heller motsatt. Innerst inne vet de skarpeste på venstresiden det. Men sannheten passer dem dårlig, ideologisk.. Og derfor velger de kortsiktig å overse den.. Dessuten har de fleste EU-lands politiske ledere ikke mot til å gå imot USA-makten, av hensyn til egne karrierer.. I Europa finns en statsleder, nær alene, som representerer hel ved, og han heter Viktor Urban fra Ungarn. Men gjett om han får kjeft og må straffes av løgnbransjen for nettopp det, fra EU og nær hele politikerklassen. For Urban skjemmer ut alle veikingene som sorterer tafatt under USA, uten at jeg i min godhet vil nevne navn.. Urban er opptatt av sitt eget land og folk, tenk noe så skrekkelig, Jonas Gahr støre. 

Amerikaneren, og der er stadig flere, som står frem og tør sannheten, heter Jeffrey Sachs med kronikken sin «Krigen i Ukraina ble provosert - og hvorfor, det betyr noe for å oppnå fred..», og den var oversatt og gjengitt på steigan.no 27/5/23. Sachs analyse av krigen tror jeg på, og den stemmer overens med den amerikanske statsviteren John Mearsheimer som har forklart hvorfor Vesten har hovedansvaret for krigen. Jeg har lyttet til ham flere ganger - knapt på den forvrengte propagandaen som er utgått fra USA/Nato. Over hele verden er der stor motstand mot det nådeløse USA-presset for geografisk utvidelse av det krigerske Nato, et instrument omgjort til å fremme USAs imperialistiske interesser, referer bare til alle deres regimeskifte-kriger - som ikke var del av det Nato som Norge sluttet seg til i 1948, nemlig en forsvars-traktat. (Tenk på Jens Stoltenberg, som med norske fly bombet Libya sønder og sammen, hva interesse og ære hadde Norge av slikt?)

Årsaken til krigen i Ukraina må forståes, og ikke på basis av halve sannheter: Sachs: «Biden-administrasjonen har gjentatte ganger og feilaktig hevdet at krigen startet med et uprovosert  angrep fra Russland på Ukraina 24. februar 2022. Faktisk, krigen ble provosert av USA på måter som ledende amerikanske diplomater forutså tiår i forkant av krigen, noe som betyr krigen kunne vært unngått og nå bør stoppes gjennom forhandlinger». 

Krigen synes ønsket av USA og med Nato brukt som sitt beleilige instrument.. Hvilket nær automatisk involverer Europa i en krig som ingen her ønsket seg - det er den bitre sannheten som historikere vil konkludere med i etterkant, nemlig om vanviddet av penger og militært utstyr til unødvendig menneskelig død og elendighet. USA synes ute av kontroll, ikke lenger verden fornuftig ledende. 

Sachs ord igjen: «Der var faktisk to hovedprovokasjoner. Den første var USAs intensjon om å utvide Nato til Ukraina og Georgia for å omringe Russland i Svartehavsregionen med Nato-land (Ukraina, Romania, Bulgaria, Tyrkia og Georgia, i rekkefølge mot klokken). Den andre var USAs rolle i å installere et russofobisk regime i Ukraina ved det voldelige kuppet for ni år siden mot Ukrainas pro-russiske president Viktor Janukovitsj i februar 2014. Krigen i Ukraina begynte med dette USA-kuppet for ni år siden, ikke i februar 2022 som den amerikanske regjeringen, Nato og G7-landene vil ha oss til å tro».

Mitt tilleggspoeng: Russland forsvarer seg også på en annen og logisk «sivilisatorisk» måte. For se, jeg finner meg enig med Vladimir Putin i at USA leder verden i en Woke- og Pride-, ja i en totalt feil og farlig liberalistisk retning. Bort fra en tradisjonell konservativ og kristen livsførsel. Dette gjennom ødeleggelsen av familie-enheten, en mann og en kvinne etc. Det normale samt det bærekraftig er nettopp gjennom familie-enheter, gjerne med mange barn, til hele samfunn og til det enkelte lands livskraftige overlevelse. Barn er ren velsignelse og selve fremtiden, deres oppvekst under stabile familie omstendigheter er nøkkelen til sterke generasjoner og til trygge og egalitære samfunn. At Russland ikke ønsker seg ødelagt av vestlig «moderne» og tussete kultur, er rett og slett prisverdig, ja overlevelses-verdig..

Her på Spikers Corner hadde P54 et langt innlegg nylig under tittelen «Dagens sodomitter» og flertallet, 74% av leserne var enig i at «De som omfavner ikke-produktiv sex, kommer definitivt ikke til å arve jorden». Til det kunne det knyttes Romerbrevet 11:33: «Å, dybden av Guds rikdom og visdom og kunnskap! Hvor uransakelig er hans dommer og hans uransakelige veier!». 

Kanskje, bare kanskje, min tanke, at den vestlige verden, nettopp nå ifm Ukraina-krigen, står foran vår og USAs straff, vår fortjente atombombe-tilintetgjørelse, for en stadig mer syndig og anormal livsførsel samt vår moderne galskaps løgnaktige kultur. Jonas Gahr Støre, vi opplever nå at sivilbefolkningen opplæres til uannonsert atomstrålings beskyttelse… Unnskyld meg, har du og dine en strålingssikker bunker med plass også til Erna Solberg?

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant   

Kommentarer