Norsk skole i fare?

Av Roger Dyrøy. 

En trygg skolevei er en god start på en god skolehverdag. Men skole er så mye mer i dag enn den gangen jeg gikk på skole. Nå er det data og pensum som påvirkes av en globalisert verden.

Vi i Folkestyret er opptatt av å utvikle skole og samfunn i en retning som tjener folket best. Det betyr at vi noen ganger må si nei til alle som ønsker å påvirke barna våre i den norske skolen og at norsk lov må gjelde som ellers i samfunnet.

De såkalte bærekraftsmålene er ikke bare faglig fundert, husk at FN er en politisk organisasjon som påvirkes av mange internasjonale interesser som kan ha andre intensjoner enn våre norske interesser. Ironien i at mange kommuner og fylkeskommuner ønsker å følge FN er at drift og vedlikehold nedprioriteres, til tross for ansvaret med å sikre infrastruktur og framkommelighet. Det blir for enkelt å skylde på klima, gode veier koster penger. Vi har ikke noe valg, vi må prioritere liv og helse! Ras og flom har vært et hodebry for mange foreldre i Vestland. Dette ønsker jeg også å gjøre noe med, vi må ha trygge veier som sikrer en trygg skolevei for alle barn, store og små. 

Folkestyret ser også behovet for å styrke barns rettigheter og personvern, ikke minst å regulere kunstig intelligens vil være viktig for selvstendig læring og mestring. Algoritmer og fakta kan faktisk styres ut fra hvem som bestemmer over dem. Vi må ikke glemme at Google også har interesse av å tjene penger.

Vi ønsker at norsk tradisjon og kultur må gå foran FN og overnasjonale interesser som ikke alltid har det beste opplegget for barns naturlige nysgjerrighet og kreativitet. Ytringsfrihet er en helt grunnleggende tradisjon og gudgitt rett som nå utfordres av overnasjonale institusjoner som både FN og EU. Det gjelder retten til å uttrykke seg, og §100 i Grunnloven et til for å beskytte individet, ikke staten.

Retten til å elske sin neste som seg selv, det går helt fint å ivareta uten å presse Pride på barna. Vi har alle et ansvar for å lære barna til å ta ansvar for seg selv, sin familie, samt natur og miljø rundt seg. Den gyldne regel er fremdeles relevant og burde være en sentral del av pensum allerede i barneskolen. På den måten kan man også forebygge mobbing.

Folkestyret vil gi alle mulighet til å bli hørt og å delta i demokratiet gjennom folkeavstemning. Kanskje vi også skal stemme på rektor i framtiden? Kan vi få en debatt om dette mon tro?


Godt valg!

Roger Dyrøy

1.kandidat for Folkestyret i Vestland og 2. kandidat i Bergen

Kommentarer