Daglig løgn, gir daglig lønn …

Av Dan Odfjell. 

Og det gjelder ikke bare Dem, Herr Statsminister, men hele Deres hoff og spesielt den største narren og forvrengeren av dere alle, Espen Barth Eide. Det var en direkte norsk fornærmelse å utnevne ham til norsk utenriksminister. Dersom han, som følger Jens Bjørneboe-diktet til punkt og prikke, nemlig sistnevntes 10 bud (til en ung mann som vil frem i verden) representerer Norge slik, er det rett og slett skammelig. Har ikke Arbeiderpartiet bedre folk å kunne la seg representeres ved, da blir det to streker under konklusjonen: AP er utgått på dato, og det helt uten ære.


«Ørnen» er nå buklandet, forhåpentlig for godt. Og det setter jeg mitt navn under på, og gjør deretter som Torbjørn Jagland, jeg setter min fot ned og blir stående på den. Han ble deretter «forfremmet» til EU-Europarådet i Strasbourg og gjorde der, godt betalt, ingenting for Norge i hele 10 år. Men også før den tid satt han foten ned ved å si at han trakk seg som statsminister om ikke han, med AP, oppnådde 36,9% velgerstøtte, hvilket mandig han gjorde. Mens Støre med under 20 % tar ansvar ved å bli sittende, ja opplært til det av den store, den største av dem alle, Jens Stoltenberg, tidligere AUF-leder og hard Nato motstander..


Med så få «habile moralske» blant sine egne rekker og så mange uten samfunns kompass er det knapt rart at Arbeiderpartiet har innført et regime basert på havaribasert vedlikehold: De greier å holde med Hamas samtidig som de holder med det korrupte Biden-regimet og slik synes de å operere etter innfallsvinkelen, dvs stedet der kompassnålen til en hver tid svirrer rundt, og til. Og riksmediene, populært kalt maktmediene, de holder med tåkefyrsten uansett hvor bortreist han til enhver tid måtte være, nær hele tiden. H.C. Andersen´s danske eventyr om «Keiseren uten klær» kommer meg umiddelbart i hu, for Støre er blitt så stor i egne øyne at han knapt forstår en spøk eller evner å se seg selv som kommet ut helt på tvers av folkets vilje. Kanskje skyldes det at han bare leser riksmediene og/eller blir blendet av sin egen herlighet. Eller han lytter kun til sitt eget og kjøpte og betalte, ja overmodige hoff, også det på alle oss andres bekostning. Selvskryt skal vi lytte til, slikt kommer fra hjertet, der det finnes.


Og jeg snakker ikke bare om løgn, jeg snakker om bløff og om fortielser, om praktisert svik av fedrelandets interesser til fordel for fremmede. Støre besøkte og heiet på og roste sin svenske meningsfelle, statsminister Løfven i Sverige, han som velvillig viste Støre vei til det herlige forlokkende multikulturelle, med dets islamsoldater som opererer i håpet av et liv etter døden blant ørten jomfruer, bare de dreper noen vantro hedninger som oss. For Allah er stor. At Løfven gjorde en pakt med «de uregjerlige» og det med Sverige som innsats, det måtte Støre kopiere med Norge som innsats. Desto mer som Norge derved faller pent inn i EU-folden, dvs Ap´s måte å selv-destruere oss alle på, seg selv inkludert. Slik ingen foran, ingen ved siden, alle andre, oss bak, dvs bak selvgode oss verdensmestre i selvbedrag. Norge må for all del ikke bli slått av molboene som vi har en felles lang grense med, det ville vært forsmedelig.


Så «støtt fremad» i all løgnen og pretensjonen, som det gjelder å komme seg vekk fra, vekk fra Norge mens det ennå er mulig. Vi bør gjøre akkurat som de oss nå invaderende, søke oss hjemmefra til en bedre fremtid, et sikrere bedre liv annet steds, vi også. Om ikke for oss selv så for vår sårbare etterslekt. Høres dette pessimistisk ut? Ja, og igjen dessverre, spesielt overfor alle de indoktrinerte, dem som tror på Jonas Gahr Støre og hans politiske sort, de som styrer oss kortsiktig og rett på grunn. Mannskapet på Støre-skuten er som det kvinnelige befalet på Helge Ingstad-broen; selv i smult farvann innaskjærs kjørte de oss i kollisjon og deretter på grunn for å redde skipet - bare at de glemte å stenge av mellom skotten og slik dømte de skipet samtidig til total forlis pga manglende sjømannskap. Dette symptomatisk for det norske byråkratikerveldet hvor det heller ikke teller om utmerkelse, men passivt å delta i en nasjonal utforkjøring. Alle skal med, det er AP-mottoet, selv om Sverige blinker rødt til advarsel.


Det er godt synlig, det protesteres i Europa mot Israel og det marsjeres for Hamas, men det skyldes et Europa invadert av islamister - de gikk mann av huse og okkuperte nylig London- broen over Themsen for å demonstrere sin styrke. England er, likt med Sverige, snart tapt til de mange voldelige og intenst Allah-befalte, som ikke tåler vestlige demokrati. Ideologien så vi praktisert under Hamas-angrepet på Israel 7. oktober, men også hele Europa er under angrep, bare vent. Men knapt hør på meg, tro akkurat hva dere vil, dog er jeg enig med Elon Musk, ingen dumming han, som rett ut sa at Europa trues av borgerkrig. Han flyttet fra Sør-Afrika og ble verdens rikeste mann og vet etterhvert hva han snakker om, nemlig, konsekvensene av politisk styrt multikulturisme. Dessverre, det fører til ufred fordi politikerne spiller på følelser og ikke på fornuft; oftest heller på «splitt og hersk» som er deres skitne politiske væremåte, i deres egoistiske dans rundt gullkalven, også i Norge. Og derved er jeg tilbake til dagens overskrift.


Dan Odfjell, SamfunnsdebattantKommentarer