De fattige i ånden

Av Øivind Andersen. 

«Salige er de fattige i ånden; for himlenes rike er deres.» Matt 5, 3

 Slik begynner Jesus den talen som handler om de kristnes liv, ferd og betydning i denne verden. Det er en underlig begynnelse!

 Fattig betyr egentlig tigger. Jesus taler om den som står som tiggere overfor Gud, de som ved Guds Ånd er blitt fattige i sin egen ånd.

 Dette har naturligvis ingenting med å være åndsfattig å gjøre, og det betyr på ingen måte å være fattig på Guds Ånd. Tvert om dreier det seg nettopp om Guds Ånds gjerning i en kristens hjerte, slik at han ser hvem og hva han egentlig er.

 Fattig i ånden betyr den som intet er, intet har, intet forstår ut fra det som han er i seg selv. Han står for Gud som en som må få alt gitt for å kunne leve som en kristen.

 Den rette forutsetning for å bli brukt av Gud, er å være ingenting i seg selv!

 Det føles ikke godt. Menneskelig sett ser det håpløst ut. Men Jesus sier om dem: «Himlenes rike er deres.»

 Han bruker et uttrykk som utelukker alle andre: Himlenes rike er deres og ingen andres. De som ikke er fattige i ånden, eier ikke himlenes rike.

 Himlenes rike betyr Jesu makt og herredømme. Det er overalt hvor Jesus rår. Det sikter på det fullkomne Guds rike som åpenbares når Jesus kommer igjen.

 Men allerede her og nå eier de fattige i ånden dette riket.

 Ordet er ment som trøst for dem som tror på Jesus. Bli derfor ikke mismodig over at du alltid kommer til kort! Det er nødvendig for at Jesus kan bruke deg, og det viser at du hører til i himmelen!

Kommentarer