Erna Solberg synes synd på Hamas terroristene og deres støttespillere

Av Tarud

I en artikkel i Dagens Næringsliv 4. november, anklager Solberg Israel for krigsforbrytelser og viser sympati med Gaza-terroristene og deres palestinske støttespillere.

Som flere politikere før henne, også Høyreleder og statsminister kandidaten Erna Solberg, som befinner seg i en vanskelig politisk situasjon, anklaget for brudd på habilitetsreglene, tyr til antisemittisk retorikk for å kompensere for fallende popularitet. 

Solberg kommer med en rekke løgnaktige påstander om Israel og kampen mot Gaza-terroristene, og krever at Gaza-terroristene må reddes. Hun blotter sin uvitenhet og dårlig vurderingsevne, og demonstrerer hvorfor må hun ikke være neste statsminister i Norge.

Det er ikke første gang at Solberg kommer med anti-israelsk propaganda. 

Solberg kommer med noen liksom «balanserende» uttalelser, slik som «Jeg fordømmer Hamas’ terrorangrepet» og «Israel har rett til å forsvare seg». Men artikkelen er dominert av en lang rekke løgnbaserte påstander kamuflert som «Israel kritikk«, men som ligger innenfor definisjon av antisemittisme.

Solberg prøver å blåse liv i flere gamle palestinske myter som ikke har rot i virkeligheten, men som brukes i kampen for delegitimering av den jødiske staten.

Her er noen av det Solberg skrev, med mine kommentarer til disse:

Solberg nevner flere ganger konflikten mellom Israel og «Palestina«, selv om hun som tidligere statsminister burde vite at det finnes ingen stat som heter Palestina, og at Israel har ingen konflikt med landsrådet som har dette navnet og som Israel er en del av.


«livløse barnekropper og desperate foreldre på Gaza«
–  Liksom følsom for sivile lidelser, men nevner ikke de «livløse barnekropper og desperate foreldre» etter massakren i Israel. Heller ingen informasjon om hvem som startet krigen og er ansvarlig for disse lidelsene.

» Helt siden opprettelsen av Israel for 75 år siden, har palestinerne kjempet for en selvstendig stat«.
–  Arabere i området har ikke oppdaget at de er «palestinere» før etter 1967 da Israel tok kontroll over Judea, Samaria og Gaza.  De har heller ikke krevd en selvstendig stat før den tid.  Arabere i Judea og Samaria var under Jordansk okkupasjon og gazanere var under Egyptisk okkupasjon etter krigen i 1948.  Det kom ingen krav om en palestinsk stat før Israel tok kontroll over områdene i 1967. Og når palestinere begynte å kreve en selvstendig stat, så var det på hele området, inkludert området som staten Israel befinner seg på.

Israel hindret palestinsk selvstyre med «blokader som hindrer folk og varer å komme ut og inn av de palestinske områdene … «
–  Israel har støttet palestinsk selvstyre etter Osloavtalen, og det er urovekkende at Solberg adopterer den palestinsk løgnbaserte propaganda om «blokade» uten å sjekke de faktiske forhold. Israel har ikke hindret noe som helst transport av varer og tjenester til palestinere i Judea, Samaria og Gazastripen. Slik som Norge gjør i sine grenser har også Israel innført en kontroll for å hindre smugling av våpen over grensen til Gaza. Før krigen var det 18 000 gazanere og over 100 000 arabere fra Judea og Samaria som brukte å pendle til en jobb i Israel. Over 280 lastebiler brukte å krysse grensen til Gaza daglig. Var det en blokade?

Israel hindret palestinsk selvstyre ved bruk av «dødelig militærmakt»
– Israel har støttet et palestinsk selvstyre på mange måter. Militær makt ble brukt og brukes kun for å stoppe eller hindre palestinsk terrorangrep. En slik maktbruk er en støtte til de palestinske selvstyremyndighetene i Judea og Samaria og ikke et hinder.

«Palestinske flyktninger, utgjør halvparten av det palestinske folk«
– En gammel palestinske myte som har ingen rot i virkeligheten.  De ca. halv million arabere som rømte fra sine hjem i løpet av krigen i 1948 døde for lenge siden (levealder 70 år). De noen få som lever ennå er ikke lenger flyktninger. 

«Israelske bosetningene på Vestbredden er et eklatant brudd på folkeretten«.
– Solberg later til å være en ekspert på internasjonal rett, men i virkeligheten demonstrerer hun uvitenhet om dette tema. Den internasjonal rett (folkeretten) når det gjelder jødisk/israelsk bosetning i Judea og Samaria er ganske klar og baserer seg på følgende punkt:
1. Historisk rett (jødene har bodd der i mer enn 3000 år).
2. Uti possidetis prinsippet (Israel arver grensene til det britiske mandatområde).
3.  Folkeforbundets vedtak fra 1922 (Jødisk hjemland inkluderer Judea og Samaria).
4. FNs validering av Folkeforbundets vedtak (FN-paktens artikkel 80 ved opprettelsen i 1945)
4. Oslo avtalene (Akseptert de jødiske bosetningene i området).
5. Fredsavtalen mellom Jordan og Israel (Fastsatt Jordanelven som grensen mellom landene).
Så, jødiske bosetninger på Vestbredden bryter ikke folkeretten, men må gjøres med hensyn til de gjeldende lover.  Noen av de små bosetningene bryter det israelske loven og kan betraktes som ulovlige.

På grunn av de israelske bosetningene «har det heller ikke vært mulig a komme frem til en tostatsløsning»
– Igjen gjentar Solberg den løgnaktig palestinsk propaganda. Det er ikke jødiske bosetninger som hindret en selvstendig palestinsk stat på Vestbredden, men palestinere selv som hindret dette. Gang på gang har Israel kommet med tilbud om en fredsavtale som inkluderte en palestinsk stat, men de palestinske ledere avslo disse. Palestinere vil heller ikke akseptere en jødisk stat som en nabo, og de fleste palestinere støtter fremdeles fortsettelse av terrorangrep mot israelere.

«Norge stiller opp med nødhjelp gjennom internasjonale humanitære organisasjoner til de sivile som nå blir rammet på begge sider av konflikten«.
– Påstanden er en løgn.  Norge stiller opp og gir humanitær hjelp KUN til palestinere, ikke en flat øre til de israelske ofre av den palestinske terroren.

«Omfanget av blokaden av Gaza, som hindrer humanitære hjelp å komme frem, er et klart brudd på folkeretten».
– Nå later Solberg til å være en ekspert på krigsreglene og vet nøyaktig hvilke «omfang av blokade» som er lovlig, eller ulovlig… Dessverre så også her demonstrerer Solberg sin uvitenhet. Den fjerde Genèvekonvensjon som utgjør hovedelementet i krigsreglene, forbyr ikke blokade i en krig.  Israel tillater innførsel av mat og medisiner til den sivilbefolkningen i Gaza, men Egypt og praktiske årsaker setter grenser for varetransport. Samtidig krever Israel kontroll på varene som kommer inn til Gaza, slik at våpen og andre varer som kan styrker fienden (terrororganisasjonene Hamas og Islamsk Jihad) kommer ikke inn – dette er helt lovlig.

«Det er hjerteskjærende å lese om stadig nye luftangrep fra Israel som treffer sivile»
– Her antyder Solberg at IDF sikter og bomber sivile mål i Gaza. Dette er en av flere løgner som blir dyrket av palestinere og formidlet av NRK.  IDF (Israels forsvaret) kjemper mot en hensynsløs fiende som gjemmer seg bak (og under) den sivilbefolkningen i Gaza, og samtidig angriper sivilbefolkningen og sender sine raketter mot sivile mål i Israel. Likevel angriper IDF kun militære mål slik som er definert i krigsreglene (Den fjerde Genèvekonvensjon). Dessverre, i en slik krigssituasjon er det uunngåelig at også sivile blir rammet.

«Israel må følge reglene for krig, og de reglene brytes nå”.
– Påstanden at Israel følger ikke krigsreglene er en løgn. IDF indoktrinerer sine soldater med å følge krigsreglene og gjør store innsats for å unngå å skade sivilbefolkning. IDF varsler sivile i krigssone, og det gis muligheter for å rømme fra området. Krigsinnsatsen er rettet kun mot Gaza-terroristene, men når terroristene skjuler seg blant sivile er det uunngåelig med sivile tap. 
Det som er et klart brudd på krigsreglene er det Hamas terroristene gjør:  1. De angriper sivilbefolkning og sender sine raketter mot sivile mål i Israel.  2. De gjemmer seg bak (og under) den sivilbefolkningen i Gaza og bruker dem som menneskelig skjold.

«Trolig vil bakkeinvasjonen eskalere konflikten ytterligere«
– Det er ikke Israel forsvarskamp mot Gaza terroristene som er «eskalering».  Det er angrepet, massakren på 1405 israelere, og kidnapping av 245 mennesker 7. oktober, som var den direkte årsaken til «eskalering».  Angrepet som ble utført av 3000 terrorister som tilhører Hamas og Islamsk Jihad, og som var rettet mot sivile i Israel.   Det er dette angrep og massakren som var den direkte årsaken til at IDF måtte gå inn til Gazastripen for å bekjempe terroristene og frigjøre gislene

«Situasjon gir grobunn til polarisering og ekstremisme også i vårt land»
–  Solberg glemmer å nevne at dette ikke er en ligning med to likestilte sider. Ekstremismen og den tilhørende jødehat øker kun i den ene siden.  De få jøder som bor her i landet og andre Israel-venner, bidrar ikke til noe «polarisering og ekstremisme».  Det er arabere/muslimene i landet og sosialistene på venstre side, som støtter palestinere, som er årsaken til polarisering og ekstremisme. Det er også idioter slik som Solberg her som bidrar til det samme.

Vi må ikke «sette likhetstegn mellom Hamas og alle palestinere – som jo også er ofre for Hamas».
– Det er riktig at palestinere, iallfall i Gaza, er ofre for terrororganisasjonen Hamas.  Men samtidig er det viktig å huske at Hamas representerer palestinere i høyeste grad. Ved siste valg for 18 år siden vant Hamas, og alle meningsmålingene i de siste årene viser at Hamas har støtte blant de fleste palestinere. Palestinere/gazanere har i de siste 18 årene samarbeidet tett og støttet Hamas terrorvirksomhet, da er det noe kunstig å antyde at disse er to separate grupper som ikke har noe med hverandre å gjøre.

«Det må være mulig å kritisere Israel uten a bli anklaget for a være antisemittisk».
–  Saklig kritikk er legitimt og ofte viktig. Problemet er at mye, kanskje mesteparten, av dagens “kritikk” av Israel er usaklig og er ofte basert på usannheter. En slikt “kritikk” kan karakteriseres som antisemittisk fordi formålet av den er demonisering og delegitimering av den eneste jødisk stat i verden.  Solbergs «kritikk» er ett eksempler på antisemittisme iht. IHRA-definisjonen av antisemittisme.

Disse påstandene til Høyre lederen og tidligere statsministeren, Erna Solberg, viser at hun er dårlig til å skaffe seg nødvendig kunnskap før hun uttaler seg om en sak, og at hun har en dårlig vurderingsevne (sunn fornuft). Det kan også antyde på antisemittiske holdninger.  Uansett så er det ganske klart at hun ikke passer til å være en Høyre leder, og absolutt ikke neste statsminister i Norge.


Kommentarer