Erna´s udemokratiske, ja ubendige trang til tvang

Av Dan Odfjell. 

Ja, nettopp trang til tvang; uten folkeavstemning ville Erna Solberg gjort oss til et fullt medlem av EU. Alene det er grunn god nok til at hennes dager i norsk politikk er over. På Høyres landsmøte åpnet hun sågar med det samme, sitt fremste ønske, jeg så det via en video. Jeg så også det utenlandske video-klippet hvor hun lirte av seg at norske borgere ikke har større rett til å bebo vårt land enn hvem som helst fra den hele verden.. Om ikke dette gjør henne til en fanatisk og farlig globalist, vet ikke jeg. For hun arbeider for verden, WEF og det korrupte FN og tydelig ikke for Norge. Det fremkom klart fra hennes hele åtte år i statsministerstolen hvor hun også adopterte sosialistenes agenda nær 100%, inkludert innvandringspolitikken. Hun var i så måte også en beundrer av og nær venninne med Angela Merkel, som siden er gått av som tysk kansler, som siden har fått sitt pass påskrevet. Men før hun ga seg, greide hun å få Ursula von den Leyen på plass som EUs arrogante president, dvs Tysklands utvidete lebensraum med Norge som en underdanig vasall-stat, det samt fattiggjort.

 

Det var nemlig Erna som i sin tid tok fra oss kontrollen av vår egen og billige strømforsyning til fordel for EU, og Jonas Gahr Støre har videreført den uforståelige galskapen med å fortsette og fattiggjøre norske husstander, og som underminerer norsk industri og øker arbeidsløsheten. Dette reflekteres gjennom sterkt økende antall konkurser blant mindre private bedrifter, spesielt i utkant-Norge, ekstra sårbart det. De store stats-selskapene går så det griner gjennom relative fordeler og subsidier. At vi ikke har et folke opprør i Norge, skyldes at vi er ensrettet og passivisert gjennom statsmediene, til alt annet enn mangfold og samfunnsmessig åpenhet. Dette er Høyre og Ap smart kommet på lag om, et to-partisystem av uheldig makt-konsentrasjon, jeg kaller den diktatorisk, samt et pretendert ikke-demokratisk fordels-system for de relativt få, dvs «høyt svevende» over oss mange andre som ikke flyter på basis av statens makt og monopol. Folkelig rettferdig? Nei tvert imot, og milliardene våre de styres mest  utenlandsk, samtidig som den norske kronen dramatisk mister kjøpekraft.

 

«Trang, eller hang til tvang» ble dramatisk demonstrert gjennom Ernas Covid19-måte å behandle oss på, med nedstengninger etc., som var sterkt skadelige både voksne og barn. De sistnevnte ble adskilt fra hverandre ved å stenge dem ute fra skolegang, noe som har hatt uopprettelig skade. Men selv respekterte hun ikke engang egne forordninger om «å holde avstand» og om ikke å stelle til selskaper. Og selv holdt hun et stort selskap på Geilo midt oppe i nedstengningene og demonstrerte slik sin forakt for oss «sammensuriet», slik som hun overlegent refererte til oss. Men hun ble tatt i Geilo-akten og måtte for skams skyld unnskylde seg. Men pytt pytt så hardkokt og uvitende som hun er, koster en beklagelse ingenting. Akkurat som nå med habilitetsbrudd. Senest kastet hun sågar sin egen ektemann under bussen for å redde seg selv. Erna er ikke et hår bedre enn Jonas, de trakker begge glatt på alle oss andre. Hun holder seg inne kun med dem som tjener hennes makt og karriere; jeg forakter dem begge her jeg sitter i Chile og kan se det hele utenfra - uten å måtte høre på NRK eller lese deres kjøpte, konforme norske riksaviser.

 

Nei, Jonas og Erna står ikke for menneskelig godhet; de er kyniske egoistiske små vesener og internasjonale klatrere som må trakke på oss norske for å kunne gjøre seg selv store og viktige. Dessverre, gjennom kjøpte omgivelser og subsidierte medier opprettholdes dette deres hel-råtne politiske system. Det eneste betydningsfulle mediet som står opp mot den politiske overmakten i Norge, er document.no. Et debattinnlegg der 8/11/23 hadde denne overskriften: «Høyesterett bekrefter at det er EU som bestemmer i Norge via EØS-avtalen» Noe som skjedde forleden, 31/10/23, og derved mistet «vi folket» i Norge herredømmet over kraft-produksjonen vår. Hvor negativt dette er, nevnte jeg allerede i dagens 2. avsnitt, og det takket være politiske klatremus. I Grunnlovens første paragraf heter det: «Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig udelelig og uavhengig rike», hvilket viser våre politikere er på ville, feile veier, og slik stilles det spørsmål om hvor ligger Stortingets lojalitet, hos oss folket, eller hos Erna, Jonas og EU?

 

Grunnlovens paragraf 26 definerer Stortingets adgang til traktater med andre, som for eksempel FN, Nato, men åpner ikke for å kunne avstå selvråderett, ei heller at et overnasjonalt organ skal kunne gripe inn mot personer eller virksomheter i Norge. Grunnloven sier intet om hva «Lite inngripende» innebærer eller betyr, nemlig, høyesterettsdommens bruk av og dommernes egen forutsetning for sin dom, nemlig til å kunne frata oss vår selvråderett. Men viktig, er vi folket nå utmanøvrert og underlagt det korrupte, svake og udemokratiske byggverket som heter EU, til evig tid - når det beviselig mest tjener fremmede staters interesser? Når våre politikere hverken vil - eller ut fra personlige preferanser og/eller politiske taburetter - ikke entydig kan vise eller bevise overfor det norske folket hvordan og hvorfor vi er tjent med EU-felleskapet, gi oss da en detaljert proforma og tallbasert oppstilling over EU fordeler og ulemper, det haster. Hvis ikke, tvinges folket til å «stemme inn partier» som lover å få oss ut av dette klamme, påtvungne, helt udemokratiske favntaket. Med Ap og Høyre på lag, slik som nå mht EU, misbruker de sammen statsmakten overfor alle oss andre. Det går ikke lenger.

 

Dan Odfjell, SamfunnsdebattantKommentarer