Et tarvelig kongehus med en konge uten ryggrad og null empati for jøder

Av Amund Garfors. 

Jeg trodde ikke mine egne øyner da jeg leste at Kong Harald V har enda ikke, over 5 uker etter den forferdelige terroren og Hamas-massakren i Israel, ikke har kommet med den minste kondolanse i forbindelse med dette massemordet på jøder i Israel. Skal det ikke være en sedvane at kongen kondolerer andre land på nasjonens og på vegne av det norske folk  ved slike  store tap, terror og ugjerninger? Og der menneskeliv går tapt i andre land?

Så vidt jeg husker, så var Kong Harald snar på labben ved å kondolere etter angrepet mot moskeer i Christchurch på New Zealand i 2019. Ja t.o.m etter massakren i Istanbul i 2016,  da var han snar til sende kondolanser. Men jeg husker ikke at han kondolerte og overførte sine kondolanser til Sri Lanka i forbindelsen med massakren på 400 kristne i Colombo under påsken i 2019! Mens kongehuset og regjering  gikk av skaftet i sympati med muslimene i Bærum, da Philip Manshaus utførte sitt lille forvirrede angrep på denne moskeen. Og der han ble overmannet og nesten drept av noen tilstedeværende muslimer. Ja som den ynkelige Kong Harald er, så hyllet han disse pakistanerne ved å gi dem både diplomer og gullmedaljer! For derved har kongen en gang for alle bevist hvor han har sin tilhørighet. Nemlig hos muslimene og som ryggsleiker av den fascistiske ideologien islam! Ikke vår  kristne tro som han er pliktig til i følge Grunnloven!  Bare til å spy av.

Hva er det slags tusseladd som sitter som Norges konge og ikke tør å kondolere Israel når landet ble utsatt for den verste terror, drap, massakrer, bortføringer, voldtekter og slike grusomme gjerninger at jeg klarer ikke engang å skrive om det? Vi har dessverre fått et kongehus som lar seg kneble og styre av jesuitter og kjeltringer som har valgt side i denne konflikten mellom Hamas og Israel. Og der de uten tvil er på terroristenes side. Ja der både Statsminister Jonas Gahr Støre og Utenriksminister Espen Bart Eide har fått full kontroll over både kongehuset og UD som er blitt det rene rottereiret. Galt var det under Anniken  Huitfeldt, men ti ganger verre under Bart Eide som har satt munnkurv på kongen!

Kong Harald er ei skam! For han har tydeligvis kondolert når islamtilbedende muslimer er rammet. Vi har mer enn nok av bevis på at både rottereiret UD og kongen støtter terrororganisasjonen Hamas og islamister i sin alminnelighet når de opptrer som de gjør. Der vi også vet at UD er gjennomsyret av ytre venstre, jøde  og Israel-hatere. Disse folka styrer nå både landet og i tillegg kongen! Og vi vet også hvem noen av dem er! Hoffsjef Olav Heian-Engdal, han arbeidet i yngre dager frivillig for Palestinakomiteen i en flyktningeleir i Libanon. Og det er vel en av grunnene til at dagens kongehus er blitt hardcore multikulturalistisk? Men at kongehuset også er blitt hardcore pro-palestinsk, det kom som en stor skuffelse og overraskelse på meg.

Hvilke skam og hva slags konge er det vi har? Han burde selvfølgelig bedt disse venstreradissene som har lurt seg inn på hans hoff, ja bedt dem om å ryke og reise dit peppern gror! Og tatt klar avstand fra dette "rådet" fra en islamofil og jødehatende regjering. Ja gjort det som var riktig, og skitet ut hele denne svikefulle  hoffledelsen i tillegg. For det eneste riktige å gjøre for ham nå, det var å kondolere Israel og ta SKARP avstand fra Hamas sine massemyrderier og de grusomme bestialske nedslakting av israelske menn, kvinner, barn og babyer. De absolutt verste forbrytelser og nedslaktninger av mennesker under disse terroristenes herjinger. Og som selv ikke de verste nazister under Hitler ville ha utført.

Kong Harald V har et selvstendig ansvar; for han er ikke forpliktet til å være woke, er ikke forpliktet til å følge disse usle og skammelige råd som han har fått fra uslinger som har kuppet makta i landet! Kongens skandaløse holdning i denne saken understøtter undertegnedes ærlige mening, om at han med stor fordel kan abdisere så fort som mulig! Like sikkert er det at vi ikke har den minste bruk for hans sønn, Haakon Magnus som jeg alltid har sett på som en sviker. Denne dårlige representanten som så vidt karret seg gjennom sjøkrigsskolen med dårlig resultat, men er frekk nok til å stille generals uniform, det er totalt på trynet. I tillegg er han med sin Klaus Schwab/WEF-tilknytning en forræder av fedrelandet. Ja både far og sønn er begge to svært dyre og ubrukbare paradefigurer, til stor belastning for statsbudsjettet - uten at jeg ser at de yter noe verdifullt til motytelse.

Nå må Ola og Kari få bort dette galehuset (Kongehuset) og omgjøre Norge til en republikk. I tillegg skal stortingspresidenten representere riket - men da må det være klokkeklart at det er en forutsetning at stortingspresidenten er KRISTEN og sekulær. Og IKKE en muslim fra Iran, slik det vi nå har. Og som er en stor skam for folket og landet vårt!

Ankenes 12.november 2023.

Amund Garfors

Styremedlem i Norgesdemokratene i Nordland.

Kommentarer