Født i synd

Av O.H. Kydland. 

Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. (Salm 51, 7)

 Det var ved å høre Guds ord gjennom profeten Natan at David erkjente sin synd og bad om tilgivelse. - Bibelen taler alvorlig om synd og misgjerninger. Da Adam falt i synd, falt hele menneskeslekten i synd. Job sier: "Kunne det bare komme en ren av en uren! Ikke én" (Job 14, 4). På grunn av arvesynden er det ikke ett eneste menneske som er rent - unntatt Jesus Kristus. Hvert menneske har både en syndig natur og gjør synd - i tanker, ord og gjerninger. Mennesket er "innkrøket i seg selv", sier Luther.

 Hvor kommer det onde fra? Guds ord sier: "For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott" (Matt 15, 19). Dette viser oss at vår forstand og vilje er formørket og fordervet slik at verken forstanden eller viljen kan, vil eller forstår å gjøre det som er godt. Luther sier: "Vi er underkastet synden og døden, og verken vil, forstår eller begjærer noe godt, men alene det som er ondt ..." Denne kjensgjerning er skjult for verden og foraktes av den, uttaler Luther.

 Det er bare Guds ord som kan åpenbare og vise oss urenheten og manglene i vår natur. Når Den Hellige Ånd ved ordet avslører vår syndige natur og dømmer hjertets tanker og råd, da har vi ingenting å rose oss av. Da må enhver som er av sannheten, bekjenne som profeten Jesaja: "Ve meg! Jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper" (Jes 6, 5). Når alt synes mørkt og håpløst, da er det godt å få høre Jesu ord: "Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!" (Matt 11, 28).

 Hvordan er det så med deg! Har du gått til Jesus med dine synder og tunge byrder? Du er velkommen, for det var for å frelse syndere han kom.

Kommentarer