Forherd ikke deres hjerter

Av O. H. Kydland. 

Men mitt folk hørte ikke min røst, og Israel ville ikke lyde meg. Så lot jeg dem fare i sitt hjertes hårdhet, for at de skulle vandre i sine egne onde råd. (Salm 81, 12–13)

 Ordet i dag lærer oss at det er to ting som er viktige for Guds folk. Det er å høre Guds ord og å lyde det.

 Gud Herren ledet sitt folk fra vantroens Egypt til løftets land, Kana'an. Dette er et bilde på de kristnes vandring fra verden til det himmelske riket. – Herren ga folket alt det de trengte underveis og åpenbarte seg for dem på en synlig måte. Men det står så vemodig at folket ikke hørte på Herrens røst, og at Israel ikke ville lyde Herren.

 Dette har også noe å lære oss som lever i dag. Mange har blitt sløve til å høre. Noen vil bare godta det som de føler er rett. Følgelig vil de for eksempel godta samboerforhold og homofile parforhold. Selv om Guds ord sier at dette er synd, så tilpasser en ordet til verdens tankegang. Dette er imidlertid ikke bibeltroskap, men en lar sitt kjødelige sinn råde og hører ikke på Herrens røst.

 Hvordan går det da? Det går da på samme måten som det gikk med Israelsfolket. Herren forlot dem og lot dem vandre i sine egne onde råd. – Herren forlater dem som ikke vil høre på hans ord og lyde det. Menneskets hjerte blir gradvis hardere og hardere, og det forstår ikke sin sanne stilling. Når Guds ord høres, preller det av og får ikke trenge inn i hjertet og gjøre sin gjerning. Dersom et slikt menneske ikke kommer til sannhets erkjennelse, går det evig fortapt.

 Guds ord advarer oss og sier: «Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter ...» (Heb 3, 7–8). – La oss ikke forherde vårt hjerte, men ta vår tilflukt til Jesus!

Kommentarer