Frels meg, Gud!

Av O.H. Kydland. 

Frels meg, Gud! For vannene er kommet inn til sjelen. Jeg er sunket ned i bunnløs gjørme, hvor det ikke er fotfeste. Jeg er kommet i dype vann, og strømmen slår over meg. (Salm 69, 2-3)

 Det er David som i dyp nød og anfektelse ber til Herren. Alt ser håpløst ut for ham, og han vet ikke hva han skal gjøre. Han sammenligner sin tilstand med en som holder på å drukne. I bunnløs gjørme, hvor hans fot ikke finner noen fast grunn å stå på, kjemper han for å overleve, mens vannet slår over hans hode. Hva skal han gjøre? Han kan ikke noe annet enn å rope til Gud i sin nød og fortvilelse.

 Selv om det ikke tales mye om anfektelser i dag, så er det en kjent sak blant Guds folk. Det er en vanskelig, fortvilet og tung tid for hver enkelt som opplever det. Christian Scriver sier: "Den åndelige anfektelse er det tyngste kors og den største trengsel som den rettferdige, hellige, vise og gode Gud sender sine troende."

 I Bibelen finner vi vitnesbyrd fra flere troende i anfektelser. Job sier: "Å, om du ville gjemme meg i dødsriket og skjule meg der til din vrede var over - om du ville sette meg tidsfrist og så komme meg i hu igjen!" (Job 14, 13) - Om du opplever, eller har opplevet en slik tilstand, så skal du vite at du er ikke alene om det. Det er Gud som på en spesiell måte vil ta seg av deg, og vise deg sine skatter - på samme måten som han tok seg av sine før. Hør hva David sier: "Vær meg nådig, Herre, for jeg visner bort. Helbred meg, Herre, for mine ben er forferdet" (Salm 6, 3). Han ble bønnhørt, se vers 4: "Herren har hørt min inderlige begjæring, Herren vil ta imot min bønn".

 Kjære troende venn! Gå til Jesus i din nød og anfektelse! Han har omsorg for deg. Utøs ditt hjerte for Herren! Han vil hjelpe og trøste deg.

Kommentarer