Historien om Gaza

Av Tarud. 

NRK med en stor del av norsk media og andre organisasjoner på slep, beskriver Gazas historien omtrent slik: Gaza (eller Gazastripen) er en del av en stat som heter Palestina, med eget folk som heter palestinere.  Palestinere levde i fred og harmoni i områder i tusenvis av år, til de ondskapsfulle sionistene kom og okkuperte denne fredelig del av Palestina. Sionisten har bygd en mur rundt området og har gjort det til en stor fengsel med forferdelige leveforhold. Nå, i de siste ukene, prøver sionistene å utrydde den fredelige Gaza befolkning.  Dette gjør de ved bombing av sykehus, barnehager og boligblokkene.  Bombingene er rettet særlig mot barn.

Kjent faktabasert informasjon tilsier at denne beskrivelsen av Gazas historien er en LØGN.

Her en noen fakta som gjelder Gazas historien:

Gazastripen er en smal landstripe på østkysten av Middelhavet. Gazastripen kalles ofte bare Gaza (som også er navnet på den største byen i området). Arealet er på 360 km²

Gaza har aldri vært en del av en stat som heter Palestina fordi det har aldri eksistert en slik stat. Området som ble tidligere kalt Israel, og som ble omdøpt av romerne til «Palestina», inkluderer bl.a. dagens staten Israel.

Gazas var en kanaanittisk bosetning for ca. 4000 år siden. Det var ingen Palestina eller palestinere på denne tiden.

For ca. 3500 år siden okkuperte de gamle egyptere området og styrte det i 350 år.  Det var ingen Palestina eller palestinske folk på denne tiden.

I 1175 fvt. Landstripen langs kysten i Sør-Israel ble okkupert av filistrene (havfolkene) som kom fra øyene som tilhører dagens Hellas.  Landområdet til Judea, Kanaan og/eller Israel, ble også nevnt som Pleshet. Det var ingen Palestina eller palestinere på denne tiden.

I 736 fvt. ble området erobret av den assyriske kongen Tiglat-Pileser III, og var en del av det assyriske riket i ca. 400 år. I denne perioden bla Israel og dagens Gaza området bebodd hovedsakelig av jøder. Det var ingen Palestina eller palestinske folk på denne tiden.

Alexander den store  erobret Gaza byen i 332 fvt. De fleste av innbyggerne ble drept under angrepet, og byen ble gjenbosatt av beduinene. Det var ingen Palestina eller palestinere på denne tiden.

Etterpå var det den gresk seleukide dynastiet som styrte området, etterfulgt av den gresk ptolemeiske dynastiet.  I denne perioden bla Israel inkludert dagens Gaza området kalt Koilesyria og bebodd hovedsakelig av jøder.  Det var ingen Palestina eller palestinske folk på denne tiden.

Gaza ble tatt av de jødiske hasmoneerne i år 96 fvt. Som styrte området i 33 år. Det var ingen Palestina eller palestinere på denne tiden.

I år 63 fvt. ble Gaza området, og resten av Israel okkupert av hæren til den romersk generalen Pompeos, og ble en del av Romerriket i den romersk-provinsen Syria.  Det var ingen muslimer eller palestinske folk på denne tiden.

Fra 476 evt. Ble Gaza området og resten av Israel styrt av det (kristen) bysantinske riket. Korstogene og påvirkning av kristendom førte til økning av kristne i landet, i tillegg til det jødisk befolkning. Det var ingen muslimer eller palestinere på denne tiden.

Fra året 634 evt. ble området styrt av muslimer fra Arabia. Først av Umar-kalifatet fra året 634, så av Umayyade-kalifatet fra 661 og til slutt av Abbaside-kalifatet (750-1258). Det var fremdeles ingen Palestina og ingen palestinske folk på denne tiden.

Fra året 1453 ble området en del av Det osmanske riket. I denne perioden ble området sør for Syria kalt Judea, Israel, Sør-Syria, Palestina eller Filistin.  Det var ingen selvstendig stat med navn Palestina og ingen som ble kalt palestinere.

Under første verdenskrig, i 1917 har britiske styrker tatt over området og Folkeforbundet (tidligere versjon av FN) bestemte at området skulle være en del av det britiske mandatområdet.  I 1921 og i 1922 vedtok Folkeforbundet at England skulle legge til rette for «et jødiske hjemland» i mandatområdet (inkludert Gaza-område).  Det britiske styre endte i 1948 da staten Israel ble etablert på en del av området.  De som ble kalt palestinere på denne tiden var jødene som bodde i landet.

I løpet av krigen i 1948 okkuperte Egypt Gazastripen og styrte det i 19 år. På denne tiden begynte det dannelse av terrorgrupper i Gaza, som utførte terrorangrep mot sine jødiske naboer i Israel. De fleste som bodde på Gazastripen var egyptiske innvandrere og andre arabere som rømte dit i løpet av krigen. Det var fremdeles ingen Palestina og ingen palestinske folk på denne tiden.

I løpet av krigen i 1967 har Israel tatt kontroll over området og innført en delvis selvstyre til befolkningen i området. Terrorangrepene fra Gaza fortsatte, men arabere forsto at de ikke var i stand til å drive jødene vekk på denne måten.  Da ble en ny strategi laget. Arabere i området begynte å kalle seg selv «palestinere».

I 1993 som følge av Oslo avtalen ble selvstyret i Gazastripen utvidet. Likevel ble terrororganisasjonen Hamas mer populær og fortsatt med terrorangrep mot Israel. Nå ble også myten om en stat som heter «Palestina» og som eksisterte «i tusenvis av år», skapt og akseptert av de fleste land i verden.

I 2005 trakk Israel alle sine soldater og de jødiske bosettere fra den delen av Gazastripen de kontrollerte.  Kontroll over 100% av området og 100% selvstendighet ble overført til de palestinske myndighetene, slik som ble avtalt i Oslo avtalen. Terrorangrepene fra Gaza fortsatt.

I 2007 tok Hamas terroristene kontroll over Gaza i et voldelig kupp. Terrorangrepene fra Gaza fortsatt. Myten om «staten Palestina» og det «palestinske folk» vokser og ble mer og mer akseptert i verden.

I 2008-2009 slå IDF tilbake (operasjon Cast Lead) etter flere terrorangrep av Hamas og andre terrorgrupper i Gaza.  Terrorangrepene inkluderte skyting av raketter mot sivile mål i Israel.

I 2014 slår IDF tilbake (Operasjon Protective Edge) etter flere terrorangrep av Gaza-terrorister og oppdagelse av flere tunneler som ble gravd over grensen inn til Israel.

2021. IDF slår tilbake (Operasjon Guardian of the Walls) etter flere terrorangrep og skyting av tusenvis av raketter mot byer og landsbyer i Sør-Israel.

Fra 7. oktober 2023. Israel erklærer krig mot Hamas-terroristene etter at disse massakrerte 1200 mennesker i Sør-Israel, skutt flere tusen raketter mot sivile mål og kidnappet 245 mennesker inn til Gaza.

Oppsummering

Historien viser at Gaza er en gammel by i sørlig Israel som i løpet av de siste 4000 årene var okkupert og styrt av mange forskjellige folk. Byen og området har aldri vært en del av en selvstendig stat som heter Palestina.  Dagens arabisk befolkning begynte å betrakte seg selv som “palestinere”, eller “palestinske folk” kun i de siste 50 årene.  På denne tiden ble gazanere indoktrinert til jødehat og har støttet flere terrororganisasjoner som driver med systematisk terror mot sine jødiske naboer. 

Gaza befolkning hadde alle muligheter til å inngå fred med Israel og å bygge opp en blomstrende provins, autonomi eller stat. Staten Israel og andre sto klar til å hjelpe gazanere med å bygge opp industri, turisme og annet næringsliv som kunne ha gjort området til en internasjonal attraksjon og en god plass å leve i.  Istedenfor valgte gazanere til å bli styrt av Hamas, og rettet alle sine ressurser til å bygge opp tunneler og terrorindustrien.

Etter Hamas angrepet, massakren og kidnapping 7. oktober 2023 kunne Israel ikke lenger tolerere Hamas terrorregimet i Gaza og gikk til krig mot Gaza-terroristene.  Krigen er ikke en hevn og er ment til å eliminere den militære trussel som Gaza-terroristene utgjør.  Krigen ble startet av Hamas og IDF reaksjon er en lovlig selvforsvar.  Selv om bilder og manipulert informasjon fra Gaza ser skremmende ut,  så retter ikke IDF sine angrep mot de sivile gazanere, og særlig ikke mot barn. Alle IDF soldatene får opplæring i krigsreglene og humanitære hensyn som må tas til sivilbefolkning. IDF angriper kun militære mål, iht. definisjonen i den fjerde Genevekonvensjonen. 

På grunn av krigens natur, der terroristene skjuler seg bak (og under) sivilbefolkning, i et tettbygd område, er det uunngåelig at en del sivile rammes.  IDF gjør det de kan for å hindre skade på sivile, inkludert varsling før luftangrepene.  Informasjonen som kommer fra Hamas i Gaza, og som videreformidles av NRK, er misvisende.  Tidligere konflikter i Gaza viste at de fleste som ble rammet var terrorister, de som støttet dem, eller sivile som befant seg i eller i nærheten av militære mål.

Krigen, som Israel ble tvunget til, vil ha alvorlig konsekvenser for Gazastripen og for arabere som bor der. Lidelsene til sivilbefolkning er uten tvil stor. Likevel er det viktig å ikke bli drat med i floden av den anti-israelsk og antisemittisk propaganda som blir formidlet i Norsk media og fra andre aktører. Hamas kan stoppe denne krigen når som helst ved å frigjøre gislene og legge ned våpnene sine. Så lenge de gjør det ikke, har Israel ikke valg enn å fortsette med selvforsvarskampen for å eleminere en alvorlig trussel mot sin egen befolkning.


Kommentarer