Ikke er de mottagelige for sannhet, i tillegg er de uærlige og udugelige

Av Dan  Odfjell. 


Jeg refererer til venstresiden plutselig innhyllet i en transe-lignende tilstand og det forklarer blant annet, at Norge taper på å ha Hamas-løgneren Jonas Gahr Støre som sin statsminister. Men palestiner-folket får tilsvarende lite vite, når nazi-lederne deres ikke forteller dem noe. Våre topp-politikere later også seg som gode, i virkeligheten er de onde og Norge ødeleggende. De stjeler, bløffer og lyger, senest om Hamas og realitetene i Midtøsten. Som de synes forkjært og nær besatt av, som nazi-Tyskland i sin tid; men de ser ikke parallellen. Men hør ikke på lille meg, les heller Lars Hedegaard innlegg på document.no i dag med tittelen «Hvordan kunne venstresiden bli nazister?» Og spør deg selv, ønsker du å være på lag med dette stats dirigerte vanviddet av forvrengning, av hva som er rett og galt? Tenk deg godt om, du vil ikke ta feil.


Men kanskje verst i det søkkrike Norge er den politiske likegyldigheten tillatt på ryggen av et indoktrinert folk som ikke blir hverken opplyst eller sannhets korrigert, og derfor blir også folket likegyldig, det farligste av alt i et sant demokrati. Som bare kan opprettholdes gjennom folkelig «forståelse» av samfunnet og den verden vi lever i, på godt og ondt. Gjennom opplysning og diskusjon skal meningsbrytningen foregå, ikke som i Sovjet med vitende vilje der hvor folket ble holdt nede. Men kommunismens fetter, sosialismen, er ikke mye bedre, som etter Berlin-murens fall omvendte seg, de mange, til globalismen. Den lille mann og kvinne fiende som propagandert av WEF med både Støre og Erna Soltvedt ombord. Men det er en litt annen historie, nå først Hamas galskapen, den er mest presserende.


Fakta er, det var Hamas 7.oktober, som usiviliserte ville dyr kastet seg over sivile kvinner og barn, dette godt og skikkelig dokumentert. Av nazi-terroristene selv, derfor udiskutabelt. Og alt  tyder på at Iran står bak, likesom med andre terrorist bevegelser. Hatet står bak, et uforsonlig hat som det ikke kan forhandles med, noe som «snille» Støre og andre enfoldige innbiller seg, slik som «naive» Anniken Huitfeldt «innbilte» seg mht Afganistan, en flau norsk oppvisning av Ap´s politiske ønske politikk. Men det at Hamas angrep først, det glemmes plutselig av anti-sionistene dvs jøde-haterne som har en stygg norsk fortelling å svare for. Dog Støre & Co vil helst ikke høre om hvordan jødene, av norsk politi ble sendt i døden under vår forsmedelige  tyske okkupasjon, etter en nasjonal forskrekkelig Ap passivitet.


Nazi-palestinernes «unnskyldning» er Israel´s lenge dominans, og jeg er sikker på at Hamas befolkning har lidt urett og nød derunder. Men de vet ikke sitt eget beste, for som i Norge får vi folket ikke høre den fulle sannhet av maktmediene. Nemlig, at Hamas-lederne lever i luksus både i Gaza og i Qatar andre steder. For all verdens hjelp til Hamas, også fra «fredsnasjonen» Norges er ment som veldedighet til folket, ikke til alle lederne, som beviselig gjøre seg til millionærer uttrykket i dollars, ved å berike  seg selv samt til å bygge tunneler og anskaffe angrepsvåpen. Svært lite drypper ned til de nødlidende uskolerte, de blir opplært til hat i en langvarig konflikt som lederne oppmuntrer til og ikke vil avslutte, fordi de tjener på konflikten og misbruker dessuten de fattige som sine levende skjold, og uvitende soldat-fødende.  


Realiteten er at mange araberstater er brydd av nazi-palestinernes ufordragelighet og stille håper at Israel ordner opp, en gang for alle. Saudi-Arabia er et av dem, som også ser på Iran som en konkurrent. Men norske riksmedier forteller oss ikke det, det er som om venstresiden likt Hamas-lederne tjener på å forlenge konflikten, ved å blåse vind til ilden. Dette vet Støre, men det passer ham overhodet ikke å være ærlig, han har sine kjære muslimer å tenke på samt sin egen makt, den tviholder han på likt Erna Solberg. Men vi andre som ser dem utenfra, vi føler oss bedre skikket til å bedømme dem og alle deres makt-anstregelser, det med udemokratiske midler i full bruk. Det er nok å henvise til NRK og riksmediene som støtter dem begge når de fører nær den samme sosialistiske og penge ødslende politikken, ikke helt ulikt godhet hykleriet til Hamas.


Så hvordan skal vi forstå det hele? Nazi-palestinerne har et problem tilsvarende sosialistene i Norge, at sosialismen ikke virker, dog inntil videre oss skjult av oljerikdommen. Men se, både Russland og Kina har for lengst forstått det. Det er klart skjemmende for palestinerne at fattigdommen hersker på den ene siden av grensen, men ikke på den andre. Ikke rart at palestinerne føler seg underlagte og forbitret. Men de øyner jo ikke å se sine leders bedrag, et villet hat og en forlenget konflikt som for lederne er en lønnsom politikk. Mange arabere forstår dette, men kommer ikke ut av ledernes makt, som rått misbruker religionen. Nazi-lederne må vekk, de kan ikke tilsnakkes, dialog-Jonas kommer til kort. Deretter kan resten inkorporeres i Israel og få frihet og utdannelse, ja betalt for ærlig arbeide. Det eneste menneskelige og bærekraftige i lengden, verden rundt. 


Les med fordel Steiro Sr på document.no 15/11/23: De lyver om trusselen utenfra, de benekter trusselen innenfra, og de vil kneble deg», grådig mye sannhet på en gang..


Dan Odfjell, SamfunnsdebattantKommentarer