Ine Marie Eriksen Søreide og det muslimske brorskapet

Av Norvald Aasen. 

Her er hva Ine Marie Eriksen Søreide mente om det muslimske brorskapet, slik det stod i SMA nr 4 - 2012: 

"--- Ine Marie Eriksen Søreide fra Høyre sin forståelse av Brorskapet i programmet Debatten fra Litteraturhuset  den 3. mars 2011 på denne måten": 

"Det muslimske brorskapet er jo en kraft som er tilstede i alle landene i regionen. I noen, i langt sterkere grad enn i andre land. Men det er altså ingen grunn til å tro at dette skulle være en bevegelse man hverken skulle snakke med eller lytte til. Det er en viktig bevegelse. Det er ikke en ekstrem islamistisk bevegelse på noen måte, det er en relativ konservativ og  moderat bevegelse i de fleste fasetter, og det er altså en meget viktig aktør i regionen, både for å forstå det som skjer, men ikke minst for utviklingen videre. Så, skal man forstå og snakke med og ha innflytelse  i regionen, så er det faktisk viktig også å snakke med Det muslimske brorskapet." (applaus fra salen)

Til slutt skriver SMA om hva som er Brorskapets programerklæring. "Allah er vårt mål. Profeten er vår leder. Koranen er vår lov. Jihad er vår vei. Å dø for Allha er vårt høyeste ønske".

Jeg sender det gjerne til andre også da dette er viktig å vite om hvordan Høyres kanskje neste leder forholder seg til en bevegelse som arbeider for muslimsk overtakelse av Europa. Minner også om irakeren Walid al Kubaisi sin film om samme.

Dokumentar: Frihet, likhet og det muslimske brorskap


Islamismen vil erobre Europa - Walid al-Kubaisi, Herland Report TV


Kommentarer