Ingen voksne hjemme i Vesten?

Av Dan Odfjell. 

Og se, «Stoltenberg snakker som en AUF-leder», for å sitere Hans Rustads overskrift 12/10/23 med referanse til Hamas-angrepet på Israel. Israel er truet med tilintetgjørelse fra den dødelige kombinasjonen Iran/Hamas og vil neppe høre på Jens Stoltenbergs unnvikende og typiske  sosialisme-messing om proporsjonalitet, latterlig. Hvor dum kan Nato-sjefen gjøre seg, det er et spørsmål, et annet, har han fått med seg hva Nato med USA i spissen mener om denne saken? For faktum er at Israel representerer her Vesten, og rydder opp i vår kollektive svakhet overfor urimelige og grusomme krefter, som i sin fanatisme truer hele Vesten. Hamas har i sin grunnlov klart sagt hva deres mål er, nemlig Israels tilintetgjørelse. Og har i lengre tid, godt hjulpet av norsk og annen terrorist finansiering, ja i hele 40 år, hisset til terror og krig. Om ikke like lenge, jeg vet ikke, har Iran vært tilsvarende truende mht å slette jødene fra jordens overflate. At Israel dessverre har slike fanatiske fiender, gjør at sosialistene har dårlige argumenter, og at Israel nå er i sin fulle rett til å slå knallhardt tilbake, som verge. Ingen liker krig, sikkert aller minst lille Israel, men de er nå i en desperat situasjon, og jeg forstår dem godt.


Det betyr ikke jeg liker det som skjer, men det skjer, og det løsner forhåpentlig en lenge fastlåst knute, nemlig islamismens urimelige fanatisme overfor alle som ikke tror på deres befalende Allah, en hele Vestens eksistensielle utfordring blitt, på sikt. Jeg har besøkt 10 islamske land i løpet av mitt arbeidsliv og jeg hater ikke noen. Spesielt i Saudi Arabia hadde jeg venner og løpende forretninger i mer enn 10 år. I felles respekt for hverandre diskuterte vi aldri religion, men alltid når moskeene utropte sine bønneord, tok vi en pause, ikke verre enn det. Det enkle burde være å ta naturlig avstand til hverandre, ikke å blande kulturer, hvilket dessverre Gro Harlem Brundtland gjorde, en kjempetabbe, og kalte det mangfold.. Men religiøst mangfold er utfordrende, det var opplagt, men hun ønsket Ap-sosialklienter og trosset alle advarsler, ja alminnelig kunnskap fra 100 og mange flere år tilbake i tid. Og hennes koffertbærer, Jonas Gahr Støre, nær i fistel, snakket om det «herlige, store, nye felles Vi» samt at Ap ville sørge for en god integrering, en kostbar bløff, en politisk løgn, og «løgneren» visste det, for dum er han ikke. Forresten allerede i 2010 løy han om sin hemmelige kontakt med Hamas.


Sosialistene holder nær konsekvent med «the Underdog» de skal alltid være så «snille og forståelsesfulle», selv om «Underdog´en» er ekstrem eller tar feil eller er kriminell. Det kalles på norsk falsk snillhet og lureri for å oppnå velgere, Stoltenberg. For de fleste menneskelige enkle de biter lett på pretensjon. Innen EU satses det sterkt på sosialismen, og invasjonen av fattige fremmede, mange muslimer, er for lengst blitt folkelig hensynsløst, men det gir sosialklienter, altså ikke bare en Gro-oppfinnelse.. Nå har til og med det korrupte Biden-regimet «sett lyset» med tillatt, ukontrollert masseinnvandring i syd. Dette må nødvendigvis gi interessekonflikter, ikke bare religiøse, og et folkeopprør er på gang. Når original-befolkningene arbeider og lider og ser at «inntrengerne» blir tilgodesett enten de arbeider eller ei, samt til dels er kriminelle, og slik gjør de lokale utrygge, da slår pendelen naturlig tilbake. Men her i Norge vet eller burde vi gjennomskue realitetene lettere med Sverige som vår tåpelige sosialistiske nære nabo, som nå har mistet sitt eget voldsmonopol i bytte med en kriminell variant av sorten, med vold og et narkotikakartell kontrollert av hensynsløse fremmede.


Jeg har i 50 år vært sterkt opptatt av Sør-Amerika og husker godt hvordan NRK til dels, med sine utsendte venstrevridde, rapporterte tilbake til Oslo om Bolivar-revolusjonen i det rike Venezuela og det flotte samfunnet med Chaves og Madura i spissen, fremtidens idealsamfunn, ble det proklamert. Tenk, det sendte NRK-redaksjonen skamløst videre til det uvitende, norske folket. Det stilnet litt av etter hvert, men aldri til denne dag har NRK innrømmet at Venezuela er gått i hundene, et narkotika-helvete blitt, korrupt og fattig uten grenser. Nær alle som kunne, de flyktet til fots over grensen til Columbia og ellers rømte landet, minst 4 millioner mennesker, mange uten mer enn hva de kunne bære med seg. Til Chile, hvor jeg bor, er mange kommet, i Santiago alene kom mer enn en million erfarne arbeidsvillige gode mennesker, en stor bonus til Chile, men ikke et lett liv for de ankomne, som likevel sender penger jevnt til sine kjære i Venezuela, som ikke kunne komme seg ut. Så det at bløffmakere i Norge priser sosialismen, er akkurat det, en bløff og en løgn. Men slik indoktrinering er kunstig, og kun mulig ved bruk av NRK og riksmediene, kjøpte og betalte, til en 90% dominans av det offentlige rom - og nettopp slik er Norge tapt som et oppegående, godt, trygt og demokratisk land.


I Hamas/Iran sammenhengen, og sikkert med rette, Netanyahu trengte å skape en situasjon, ved ikke å lytte til advarslene om et forestående terrorist angrep, for å synliggjøre for all verden disse terroristenes totale og stadige umenneskelighet, og slik for å rettferdiggjøre, en gang for alle, å kunne slå tilbake mot Israels kontinuerlige eksistenstrussel fra sine omkransende og fanatiske fiender. For lett å kunne forklare alt dette henviser jeg enkelt til to helt knusende document.no artikler, «Den forfalskede krigen» 13/19/23 av Michel Rachel Suissa og, dagen etter, Ragnar Larsens «UD vet ikke hvor Palestina ligger».


Dan Odfjell, SamfunnsdebattantKommentarer