Islams krig, mot hele den ikke-islamske verdenen?

Niall Ferguson.
Av Dan Odfjell. 

Jonas Gahr Støre, den store sosialistiske løgneren og Hamas-hjelperen, tør ikke innrømme at den «annonserte sivilisasjons-krigen», spesielt i Europa, allerede er i full gang. Se til Sverige. Og uforklarlig nok, som norsk er Støre på feil side. Politisk-taktisk sammenkalte han de forskjellige trossamfunnene i Norge nylig til et møte. Hvor han åpnet med å lyve, dvs etter at bakkekrigen i Gaza var startet, og gjorde et forsøk på å «dialoge» seg ut av sitt medansvar ved å foreslå våpenhvile til fordel for Hamas, alt som vanlig. I løpet av en times naivt «snakk» hevdet han at dette er en krig som ikke gjelder oss, at her i Norge er vi alle trygge i vårt felleskap. Igjen ordet «felleskap», en gjentatt løgn i seg selv, når svært få føler felleskap med ham og hans løgnverden av politisk ensidighet. Hans Rustad på document refererte saken 1/11/23, hvor det fra NTB fremkom at «Støre sa at dette skal ikke skje i norske gater, vi skal ikke true tryggheten til norske barn og unge, at alle i Norge skal være trygge og være en del av felleskapet - det helt avgjørende». Opplagt tåkeprat igjen, norske ungdommer er beviselig truet, som i Sverige.

 

Men som Rustad sa, «Ordene hans er besvergende og naive. For Støre vet godt at det er betydelige grupper i Norge som føler seg som del av krigen.. Muslimene føler det offensivt og lar det gå ut over jødene i landet. Det mosaiske trossamfunnet fortalte mandag at de får meldinger om hendelser som utløser frykt. Der er ingen rapporteringer andre veien. Dette  m.a.o. er en asymmetrisk krig. Kunne ikke Støre minnet muslimene om akkurat det. At de har et stort ansvar». Men Støre synes for meg som en skjult antisemittisk, islamistisk medløper fra langt tilbake i tid. Det har kostet Ap, og koster Norge, fremdeles dyrt, med milliarder av kroner. Jeg mener vi bevitner ansvarsløse politikere og politikk anført av Jonas og hans betalte riksmedier, samt av andre egoistiske fordelsfolk. Det er bare politikerklassen som tilgodeses i dagens Norge, vi andre, vi fleste, fattiggjøres bevisst. Mat-køene forlenges, konkursene av mindre bedrifter landet rundt øker, og alt dette i «deres verdens rikeste land».

 

Midt opp i alt dette leste jeg idag 4/11/23 på document.no: «Niall Ferguson:- Katastrofen i Midtøsten er Bidens verk» som rapportert av den stødige Christian Skaug som nennsomt behandlet den ustabile verdenssituasjonen vi opplever for tiden. Som Ferguson, tror han at dette minner om tiden før den andre verdenskrig, bortsett fra et nå sterkt svekket USA.. Professor Ferguson ble intervjuet av London-korrespondenten til italienske La Republicas, og han fryktet et nytt Holocaust.. Han mener vi nå bevitner det 20. århundrenes patologier hvorav farligste var antisemittismen. At hva Hamas gjorde 7. oktober, var en pogrom; de ekstreme ideologiers tilbakekomst. Han sa seg sjokkert når han hører krav om en våpenhvile, fordi det hadde allerede vært en våpenhvile som palestinske jihadister brøt den 7. oktober med en voldsorgie med sikte på å provosere Israel. På den måten skadet de også prosessen med Abraham-avtalene hvorved palestinerne er ofre for sine egne ledere. Hørte du det, Jonas?

 

Det er ikke gitt Abraham-avtalene er døende, mente Ferguson: Saudi-Arabia og Emiratene har fremdeles sterk interesse av å normalisere forholdet til Israel, også fordi de vet at oljen ikke vil vare evig, og at den eneste teknologiske supermakten i Midtøsten er den jødiske staten. Samt at Saudi-Arabia ønsker å marginalisere Iran som den største trusselen mot freden, det selv om Iran er svakere enn før. Ferguson var klar på at Biden-administrasjonen hadde gjort mange feil, feil som jeg mener Støre-medløperne «uforklarlig» skjuler for det norske folket gjennom NRK og riksmediene, i ideologisk fanatisme på tvers av ytringsfrihet og et rettskaffent norsk demokrati. Nedsidene ved norsk sosialistisk politikk kommer tydelig frem i disse dager, ikke minst med at vi blir innpodet det som favoriserer Hamas gjennom propaganda og milliardstøtte. Hamas er en terrorist-organisasjon, den skal ikke støttes med folkets midler. Om Støre og Ap forfeilet fortsatt ønsker det med sine egne penger, gjerne for oss andre.

 

Det er synd på fattige Gaza-innbyggere som rått misbrukes som menneskelige skjold etc, men de kan mest takke sine egne fanatiske og utspekulerte ledere for det, samt hyklerisk av diverse dumsnille sosialister i Norge og ellers, Olav Fykse Tveit inkludert.  For nettopp derfor, med Vestens hjelp, lever Hamas-lederne i luksus på ryggen til sine undersåtter. Uten hjelpen vår, Jonas, som er indirekte og derfor opplagt ikke når frem til de nødlidende, ville de krigslignende tilstandene for lengst stoppet av seg selv. Det mente Ferguson også, han var betenkt over volden fra enkelte israelske bosettere, men han minnet oss om at Holocaust kunne skje, også fordi jødene selv så lenge fant seg i grov antisemittiske behandling i tiden forut. Neppe nå lenger, iallfall ikke fra Hamas terrorister som egler til fortsatt kamp, støttet fra Iran. Deri ligger mye av problemet, men det snakkes det ikke om i norske riksmedier. Hvorfor ikke, Jonas? 

 

Dan Odfjell, SamfunnsdebattantKommentarer