La Israels sak samle oss for fred og frihet!

Av Roger Dyrøy. 

Jeg forstår det slik at det er i alle fall tre partier (pluss flere utenfor Stortinget) som er enig om hvilken side av historien man ønsker å stå på. 

Sjefsargumentet for å benytte flaggstengene nå er selvsagt gislene og Holocaust 2.0.

Det er likevel svært relevant å argumentere med Pride og Ukraina som har vaiet og fremdeles vaier i Bergens mage butikker, kjøpesenter mm. 

Nå er det vår tur! 

Har du for øvrig merket at de ivrigste kritikerne som elsket å benytte merkelapper som ansisemitt, er borte nå? 

Det som skjer nå er farlig og vi burde forsvare Israel på innpust og utpust. Jeg tot ikke folk forstår helt hva som skjer nå, men det er giftig. Marie Andersen har selvsagt ikke tatt avstand fra Hamas og slike som henne og Lars Gule lærer ikke uten konsekvenser, bare se hvordan han holder på. Det er barnelærdom. Men her sender hun på mange måter et signal til sine likesinnede

Oppvigleri ble tidligere slått hard ned på, men nå skal vi liksom akseptere alt. På toppen av det hele så skal mobben nekte oss å sympatisere med Israel. Det blir helt feil. 

Heis Israels flagg på alle kommunale flaggstenger nå! 

Håper du vil oppfordre partiene til å heise Israels flagg og holde det i hevd inntil alle gislene er befridd. Markeringen av Krystallnatten 9. november er en god begynnelse!

KRYSTALLNATTEN – natten fra 9. til 10. november 1938

Natten mellom 9. og 10. november markerer minnet om Krystallnatten – eller novemberpogromen. Natten markerte starten på en dramatisk og omfattende opptrapping av jødeforfølgelsen i Tyskland.

Nasjonalsosialistene innledet omfattende pogromer i Tyskland og Østerrike. 1.400 synagoger ble brent ned og over 7.500 butikker ble vandalisert. I tillegg ble 91 jøder drept og 30.000 jøder ført til konsentrasjonsleirer som Buchenwald, Dachau og Sachsenhausen. Mange av dem hadde bodd i Tyskland hele sitt liv, og noen var dekorerte krigsveteraner fra første verdenskrig som hadde kjempet for Tyskland.

Dagen etter, 10. november, var fortauene fulle av knust glass fra de jødiske forretningene, og dette er bakgrunnen for navnet Krystallnatten. Etter den grufulle natten ble de tyske og østerrikske jødene ilagt en kollektiv bot på en milliard mark, tilsvarende 4.000 mark for hver enkelt jøde.

Europeiske land, inkludert Norge, gjorde det vanskelig for jødene å få innvilget visum. Britene innførte strenge restriksjoner som forhindret jødene fra å flykte til Palestina. Da krigen var over, var over 6 millioner jøder myrdet – inkludert 1.5 millioner jødiske barn.

De fleste jødene i Norge ble sendt til konsentrasjonsleirene og døde der. Historikere forsker nå på hvorfor Den norske kirkes ledere ikke gjorde noe fra å forhindre deportasjonen av de norske jødene, da Kirken hadde kjent til nazistenes planer lang tid i forveien. Fremdeles har ikke norske jøder mottatt erstatning for eiendommer og verdier de ble frarøvet.

Israel ble opprettet i 1948. Majoriteten av jødene i Israel er etterkommere av jøder som flyktet fra de omkringliggende arabiske statene, de andre er i hovedsak etterkommere av dem som flyktet fra kommunismen i Sovjetunionen eller overlevet nazismen i Europa.

Arabiske stater gikk tre ganger til krig mot Israel (-48, -67. -73), med offentlig uttalt mål om å utslette Israel fra kartet. De stod samlet imot selve ideen om en jødisk stat, til tross for at Israel ble opprettet på folkerettslig grunnlag og med FNs velsignelse.

I dag vedtar FN flere fordømmende resolusjoner mot jødene i Israel alene, enn mot alle verdens øvrige nasjoner til sammen. Ord blir fattige.

I Vesten går venstre-ekstremister, liberale kristne og islamister går hånd i hånd i demonstrasjonstog mot den jødiske staten.

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem står opp for det jødiske folks rett til å leve i fred og frihet i sitt historiske hjemland – både på et historisk, folkerettslig og bibelsk grunnlag.

På denne dagen ønsker vi å proklamere det klart og tydelig: ALDRI IGJEN!  

I lys av hvordan jøder er blitt diskriminert, undertrykt, forfulgt og massakrert i kristne og muslimske samfunn gjennom århundrene, gremmes vi over hvordan mange i dag singler ut jødene i Israel for massiv fordømmelse og demonisering.

Israel er et velfungerende og blomstrende demokrati. To millioner arabere er israelske statsborgere, med like plikter og rettigheter som alle landets innbyggere. Israel lyser opp i en mørk region med myndigheters systematiske, langvarige og grove menneskerettighetsbrudd. Ønsker man rettferdighet, hvorfor arbeider man ikke for kvinners, barns og minoriteters menneskerettigheter i de 57 muslimske statene i verden?

AUF har gjort palestina-arabernes sak til sin “kampasak” nummer 1. LO har singlet ut Israel for “full boikott”. Den norske kirke “advarer” mot kristne som støtter Israel. Det skulle ikke være slik. Det er blodig urettferdig.

Palestina-arabernes ledere forherliger palestina-arabiske selvmordsbombere og andre terrorister som “nasjonale frigjøringshelter” og “hellige krigere for allah”. De har utarbeidet et belønningssystem for terroristene og familiene deres, og alle palestina-arabiske skolebarn opplæres til at dette er sannheten og virkeligheten. Norske myndigheter skulle sette krav til palestina-arabernes ledere om endring, knyttet til de over 600 millionene som hvert år gis dem i bistand.

I stedet bruker norske myndigheter sin makt og innflytelse, både i utenrikspolitikken og som medlem i FNs sikkerhetsråd, til å fordømme og demonisere jødene i Israel. Vi skylder dem noe annet.

Kommentarer