Når mine urolige tanker blir mange i mitt hjerte

Av O.H. Kydland. 

Når mine urolige tanker blir mange i mitt hjerte, da oppliver din trøst min sjel. (Salm 94, 19)

 Noe av det mest karakteristiske for mennesket er at det har evnen til å tenke og dra slutninger.


 Tankelivet kan imidlertid ofte volde store problemer for en kristen. Det kan være uro og bekymringer om framtida, livet i denne verden og utviklingen i folke- og samfunnslivet.

 Det er også bekymringsfullt å se på tilstanden og utviklingen i kirke- og bedehuslivet. En er vitne til at verdslig tankegang med underholdning og støyende musikk godtas av stadig flere og fører til uro, nød og splittelse i forsamlingene.

 Hvordan skal det gå med meg og mine nærmeste? spør mange. Det ser gjerne mørkt ut. Noen har gjerne kastet seg ut i verdens fornøyelser og vil ikke gå dit Guds ord forkynnes. Redselen for at de skal bli fanget av alkohol og narkotiske stoffer, tar gjerne søvnen fra foreldre. Ja, selve tanken på at noen av våre kanskje skal gå fortapt, er forferdelig.

 Hvordan skal det så gå med meg selv? Jeg føler meg ofte så lunken og kald. Jeg har mange ganger så liten lyst til å lese Guds ord og forsømmer ofte bønnen. Mitt gamle mennesket, kjødet, plager meg dag og natt. Djevelen frister meg og sier at jeg ikke kan være en kristen, jeg som tenker og lever slik som jeg gjør. - Herre hjelp meg!

 Hør! Guds trøst til deg er Jesus Kristus. Jesus kom til jord for å frelse syndere som plages av vonde og syndige tanker, gjerninger og ord. Fra Golgata kors lød det et "fullført". Jesus beseiret denne verdens fyrste og hans åndehær på korset. Vegen oppad er nå fri, og du skal få legge av synden og alt som tynger deg hos Jesus. Du skal få leve i syndenes forlatelse og takke for Jesu Kristi rettferdighetsdrakt som han har kledd deg i. - Han har omsorg for deg!

Kommentarer