NORGE - Et land i en skremmende og rask forandring

Av Amund Garfors. 

Jeg tror det var kommunisten Vlademir Lenin som sa følgende: Å si sannheten er en borgerlig fordom! Mens filosofen Friedrich Nietzsche uttalte at alle fortiede sannheter blir giftige og kan ende med opprør og revolusjon...

Sjøl har jeg prøvd så godt jeg har kunnet å skrive sannheten og snakket sant om et døende samfunnn i over 50 år. Og som jeg har en mistanke er i ferd med å ende som s/s "Titanics" jomfrutur, der ute på New Foundlandbankene 14-15 april i 1912. Der vi ser en del skremmende likheter nå og fra den reisa for 111 år siden. Ei meget farlig reise som vi nå er ute på, og der vi mangler både kaptein, offiserer, mannskap og redningsutstyr.

Da undertegnede ble født i 1945, da var Norge fremdeles et stort sett etnisk homogent land, befolket av nordmenn, pluss noen samer og mindre innslag av andre europeere. Dersom jeg får leve et langt liv, da vil jeg trolig oppleve at innfødte nordmenn vil være en liten minoritet i sitt eget land innen jeg dør. Dette er en enorm omveltning innenfor livslengden til et enkelt menneske. Likevel skal ikke den innfødte befolkningen få lov til å kritisere denne farlige utviklingen, eller i det hele tatt diskutere at den faktisk skjer.

I 1960 da jeg dro til sjøs for første gang, da var Oslo en norsk by, med mindre innslag av personer med en ikke-europeisk etnisk bakgrunn. Og Oslo som er vår hovedstad  i et lite land ved Polatsirkelen. Likevel bor det nå mer enn 200 nasjonaliteter bare i den byen. Til sammenligning er det 193 medlemsland i FN. Så det er ikke vanskelig å se hvilke krefter som står bak denne utskiftingen av oss nordmenn. Dette er et enkelt faktum som enhver person selv kan se med sine egne øyner. Og etterhvert har dette fenomenet smittet over på enhver norsk by og tettsted. En svært skremmende utvikling som jeg har prøvd å advare mot helt siden 70-tallet. Men har stort sett bare blitt møtt med motgang, lite forståelse. Og bare fått hån og nedsettende kommentarer i retur.

Ja man sitter igjen med en følelse av sorg og vemodighet, der jeg veit 100% sikkert at dette landet vil vi nordmenn miste! Der jeg ikke kan fri meg fra å tenke på vårt naboland Sverige og alt det sørgelige som har skjedd der Ja der jeg må tenke på dette flotte landet som en gang eksisterte. Og som jeg var veldig glad i for 50-60 år siden. Og det som skjer i det landet nå, det er ikke særlig anmerledes i styringen av dette landet. Vårt fedreland som også vil gå i hundene, på nøyaktig samme måte som Sverige.

Dersom både Sverige og Norge skal reddes, så må det en 180 graders dreining til i politikken. Ja, der alle disse internasjonale avtaler må sies opp på dagen, og vi må befri oss fra EUs knugende grep og FNs ondskap mot frie land. Den innvandrede del av befolkningen, fortrinnsvis muslimer, må reduseres til et kontrollerbart minimum, ved å betale dem for å flytte tilbake til sine opprinnelige hjemland. For det vil bli mye billigere enn å forsørge dem livet ut her i Norge. Samtidig vil vi redusere mengden av forbrytelser og skadeverk på mennesker, boliger, biler og materiell.

Innvandring av såkalte "fremmedkulturelle" og andre som ikke er i stand til å forsørge seg selv, det må stoppes totalt! Og muslimer som rømmer fra sine vanstyrte land, må heller forsørges i sine nærområder. Det må også bli slutt på politisk klimahysteri. Edruelighet på alle områder må gjeninnføres. I det hele tatt, en total 180 graders politisk snu-oerasjon må til, dersom vår skakkjørte land skal unngå Sveriges sikre selvmord og skjebne som man bare må gremmes og gråte til.

Men hva ser vi i disse dager? Jo, vi ser en statsminister som møter opp på Gardermoen og ønsker disse pallestinerne velkommen "hjem til Norge". Og jeg ydmykes hver eneste dag når jeg er vitne til hvordan disse fremmede blir omtalt som "nordmenn" uten å kunne norsk, uten å ha løftet en finger for landet vårt. Der mange av disse ikke engang kan peike ut på kartet hvor Norge ligger. Og der de tidligere aldri har vært innafor Norges grenser. Der de er utstyrt med norske pass og alle rttigheter. Nei, dette er ikke et demokrati verdig, for nå har vi nemlig fått diktatur. Ja der folket skal holde kjeft, bla opp og trolig miste sine hus, hytter og leiligheter i tillegg.

Kan ikke unngå å koble vår egen konge inn i dette forræderiet som for tiden går for full maskin. For jeg husker nemlig godt Kong Haralds ord om Norge i hans famøse tale til folket i slottsparken sommeren 2016 - da han lirte av seg noen ord som jeg aldri blir å tilgi ham for, da han uttalte følgende: "Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, og hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er - og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser"!  Så da veit vi det! En tragisk uttalelse fra en konge som skal være folkets og landets høye beskytter! Og ikke minst beskytte vår kristne tro,  som dessverre er på hell og blir sakte men sikkert erstattet av ondskapens ideologi, Islam!

For en nordmann og en patriot som meg, med en gammel og en inngrodd kjærlighet til mitt land og mitt folk, så kommer slike bisarre uttalelser og forestillingen om "framskritt" i en tide der alle og alt svikter. Ikke minst fra dem som sitter på toppen, og som et stort svik. Og til dem vil jeg bare si: De er IKKE nordmenn og medborgere disse fremmede som båre konge og statsminister har omfavnet og kaller for nordmenn!

Nei, dette er falske flyktninger som kun er ute etter å få hånda ned i den norske honningskrukka. Der livslang utbetaling fra NAV er sikret for alltid, slik at de kan reise tilbake til sitt hjemland å bo som konger på haugen. Altså svindlere og bedragere som den norske stat går god for. De burde vært fratatt alle ytelser og rettigheter og sendt tilbake til sine opprinnelige hjemland For det er jo der de selv ønsker å være. Der hele dette bedraget nå rulles opp klart og tydelig når hundrevis av "nordmenn" fivillig reiser tilbake til Gaza. Og der den norske stat nå må charte fly for å få dem ut fra der de sjøl alltid har ønsket å være.

Ja stopp all innvandring fra muslimske land! For det er enormt mange alternative muslimske land som disse falske flyktningene kan emigrere til. Deres ideologi og tro er ikke kompatibel med vestlige "demokratiske" samfunn! Og dersom ikke, så vil vi nordmenn få oppleve en skremmende framtid som jeg helst ikke vil skrive om her. Da det neppe vil gå gjennom hos MSM...

Ankenes, 19.november 2023.

Amund Garfors

Styremedlem i Norgesdemokratene i Nordland.


Kommentarer