Olav Fykse Tveit, preses over de tomme norske kirkerom

Av Dan Odfjell. 

Hva preses gjorde i sine 10 år i Kirkenes Verdensråd i Genève, bortsett fra å motta lønn, vites knapt, utover det han selv har fått inn på Wikipedia som selv promasjon. Men hva som lenge er rapportert er at han er en sterk motstander av Israel, som kristen Norge lenge har støttet. Men det til tross fant et samstemmig Kirkeråd av norske biskoper på å gjøre ham, uten en preste utdannelse, til sin preses. Nå har han fått en kongelige freds orden for sitt arbeide for fred og dialog. Men, som en kjent motstander av Israel virker dette besynderlig desto mer som dialog med Hamas-terroristene og andre islamister er nyttesløst. Men nazi-islamistene, de spiller sikkert sitt spill og later seg dialog vennlige, men neppe for annet enn å fremme seg selv, og hemmelig Islam. Jeg ser ikke bort fra at preses, direkte eller indirekte, har fremmet seg selv til denne seneste kongelige utmerkelsen, noe ukristelig. Men hvem vet andre enn han selv og hans egen samvittighet. 


Jeg har lest det lange debattfeltet som fulgte document.no overskriften 14/11/23 «Kirkens øverste leder får kongelig orden. Har jobbet for dialog og fred». Men han ble ikke tilstått mye ære der, tvert imot, han høstet stor mistillit. Det var kanselleri-sjef Frode Solberg som på vegne av Hans Majestet Kong Harald V overrakte ordenen, og kanskje ikke helt tilfeldig, for også Solberg er UD-kjent for sitt palestiner-arbeide, en stor og meget kostbar norsk Ap inspirert lobby-virksomhet. Som også Jonas Gahr Støre lenge og uheldig har beskjeftiget seg med, og øyet om. På engelsk snakkes det i slike forbindelser om «wheels within wheels». 


Men denne ordenen var uheldig også tidsmessig pga Hamas-hatet og det bestialske angrepet mot Israel Oktober 7. Hvordan Jonas Gahr Støre og UD-ministeren Espen Barth Eide kan fortsette å støtte de terroristiske nazi-palestinerne er ubegripelig. De påkaller oss deltatt i en sivilisasjonskrig i Europa men å skjuler sin delaktighet. Så en annen sak…


Om Krigsseilerne.


Som del av en familie engasjert i sjøfart i flere generasjoner, som ikke omtalte seg som «redere» tvert imot; den betegnelsen er mest og stadig misbrukt som en sosialistisk og heller nedverdigende benevnelse. Jeg ble forbauset over at Steiro Sr, i sitt ellers meget gode innlegg «Krigseileren» på document.no 14/11/23 feilaktig i en setning nevnte at Nortraship somkapret av «rederne». Det er direkte feil og jeg føler derfor for å imøte den.


Følgelig tok jeg kontakt med en kjent krigshistoriker og spurte om han vennligst ville omtale dette, og jeg hitsetter hans korte svar: «Det er ikke grunn til å henge ut rederne i forbindelse med Nortraships hemmelige fond. Det var staten (under Einar Gerhardsen) som la beslag på det, ikke private redere. Etter hvert ble det betalt ut i form av en statlig ordning krigsseilerne kunne søke på. Men innen den tid var mange døde eller gått til grunne på ymse vis. Så det er sant at rederne alltid har vært en kombinert syndebukk og hoggestabbe for Ap.»


Dette dessverre tyder igjen på at når en løgn gjentaes lenge nok blir den til slutt til en slags sannhet, hvilket skjer i Norge til stadighet pga et statskontrollert sosialistisk media, underordnet folk som løgneren Jonas Gahr Støre, nemlig at Hamas nazi-terrorister må støttes, hvilket NRK og riksmediene så løgnaktig gjentar.. Galskap i annen potens.


Dan Odfjell, Samfunnsdebattant


Kommentarer