Preses Olav Fykse Tveit er en hykler

Av Dan Odfjell. 

Ragnar Larsen skrev innlegget «Jødehat pr. stedfortreder» 30/10/23 på document.no og fikk sagt det som skulle sies om Hamas og krigssituasjonen rundt Israel, blant annet at dialog med terrorister er fåfengt. Bildet som illustrerte Larsens innlegg viste biskopenes Preses som holdt en tale utenfor Stortinget 30/10/23 hvor han var på lag med vår sleipe utenriksminister Espen Barth Eide, de to av samme ulla. Dersom noen er i tvil om logikken med hensyn til konfrontasjonen mellom de nå krigførende parter i Midt-Østen, da anbefaler jeg kristne og andre forvirrede å lese Ragnar Larsens ord. Men den norske kirken er knapt alene om å fordømme Israel; Preses er kjent fra langt tilbake, ja fra lenge før sitt nåværende «kall» som en sterk Israel-motstander, for ikke å si en fiende. Men han er i godt selskap, om jeg kan si det slik, for også vår Ap-statsminister dessverre er på Hamas’ side og tilsvarende forfeilet. Hva han tenker på er aldri godt å vite. Også han trenger avløsning, etter min ringe mening.


Deres alles krav om våpenhvile begrunnes med omtanke for sivilbefolkningen i Gaza, dog ikke et ord om det bestialske terroristangrepet på Israel som startet krigen. For Hamas har lenge egget til krig, blant annet sosialistisk godt hjulpet av norsk milliard hjelp. Alle kjente realitetene, dog med politisk vitende vilje fortrengt. Jeg likte Larsens måte å henvise til kampen under 2. verdenskrig, enkelt ved å påpeke at hadde norske hjelpeorganisasjoner og politikere vært like opptatte av sivile tyskeres skjebner, heller enn det altoverskyggende om å knuse Hitler-regimet, hadde de blitt pepet ut. Israels berettigede mål i dag er å fjerne Hamas som en eksistensiell trussel, en gang for alle. Det samme gjaldt den voldsomme bombingen i 1945 av tyske industribyer og dessverre de mange nærboende sivile, når naziregimet skulle utslettes. Da kunne dessverre ikke sivile tap unngåes, og slik er det nå en gang i krig.


VG er blitt et propagandaorgan for Hamas og Dagbladet sågar på lederplass sier at uansett har Israel skylden, selv om det kanskje ikke var en israelsk rakett som rammet terroristenes sykehus, likevel ... Så samstemte synes de med Jonas Gahr Støre i spissen, så fjernt synes politikere og medier å være fra virkeligheten. At de slik fortsetter å indoktrinere det norske folket til uvirkelighet og samtidig tildekker sin årelange løgn, det er faktisk verre en skamløst, et rent Ap bedrag. Selv den korrupte Biden har sett lyset, men Jonas er så svak blitt at han ikke en gang kan stå opp mot det sosialistiske monsteret han selv har vært med på å skape. Det er som om vi nå må slå ham i hartkorn med palestinerne og andre tilsvarende terroristorganisasjoner. Aldri hadde jeg trodd å måtte konkludere så nådeløst.


I annen sammenheng har jeg sagt at dette er i ferd med å bli en sivilisatorisk kamp mellom det frie Europa og den islamistiske verden, og at det er sistnevnte som presser på. I så måte kjemper Israel vår kamp for demokrati og ytringsfrihet. Det glemmer karrierefolk som Jonas. Enten det, eller han og hans sosialistiske medløpere innen EU ønsker oss alle underkuet og alle diktatorisk dirigert. Det gjør WEF og deres rikmannsklubb av globalister også. Men etter at Høyesterett i dag har erkjent vår halv-tilknytning til EU som legalt bindende - akkurat som Høyesterett tidligere har fattet vedtak om at våre politikere kan gi Norge fra oss - bare det skjer pent og gradvis ikke for hurtig. Da er vi nødt til kraftig å forsterke kampen mot dem som ønsker fedrelandets avslutning og oss fremmede underlagt.


Ine Søreide Eriksen, den tidligere Høyre-utenriksministeren, ønsker nå nettopp dette fatale, for Doc-TV rapporterte i dag 31/10/23 slik: «Høyre-Ine vil krone avviklingen av vår selvstendighet med et EU-medlemskap». Men utvilsomt er det den sleipe Erna Solberg, hun som ikke makter måtehold, som står bak. For på Høyres landsmøte i april sist var hun helt tydelige på dette. At våre toppolitikere - skamfullt og vårt nasjonale fedreland nå fornektende - de vil oss absolutt underlagt en korrupt utenverden. Det synes de så hjertelig enige om, at det må antaes å tjene dem noe grassat. Men hva med oss andre? Det er derfor jeg maner til fylking om vårt land, om vår dyrebare selvstendighet og vårt selvstyre. Tror politikerne at «det fjerne Brussels» vil vite bedre enn oss hvor skoen trygger? Eller er all fornuft  parkert, med statsministre så hjelpeløse at de knapt tror seg selv kapable til å skjøtte fedrelands interesser? Da må de snarest utskiftes, det haster etterhvert noe voldsomt. Vår EU-exit har aldri vært mer presserende. Også andre EU-land vil ut av tvangskjøret. Men ikke islamistene, for se, de er beskyttet av det svake EU.


Avslutningsvis vil jeg også referere til dagens 31/10/23 kronikk fra Øystein Steiro Sr med overskriften «Opptrer norsk UD som nyttige idioter for Hamas?» Etter å ha lest innlegget og vurdert hans relevante vinklinger, er jeg personlig ikke i tvil. Støre-regjeringen fortsetter å dumme seg falskt og sosialistisk ut, slik de har gjort det helt siden Oslo-avtalene og deres mange andre «fredspretensjoner» rundt forbi, noe som har kostet det hvite ut av de sanne nordmenns øyne. Fy for et ideologisk rottereir UD er, nå også med Barth Eide som sjef.


Dan Odfjell, SamfunnsdebattantKommentarer