Ta dere i vare

Av Alex  Remme. 

Ta dere i vare (2 Joh 7-13)

 "Ta dere i vare" (v 8) er en vel kjent og mye brukt form for advarsel, også i Bibelen. Den er ikke bare aktuell når det gjelder farer på det profane plan. Ikke minst må en ta seg i vare i åndelige forhold, som spørsmål om tro og lære.

 På nytt gis det advarsel mot forførelsen som skjer ved den gale forkynnelse om Jesus. Her en lære som både vraket inkarnasjonen og forsoningen. Det at Kristus ble menneske og døde på korset som Guds Lam, for å sone for all verdens synd. Denne grunnleggende sannhet om Jesus eliminerte vranglærerne. Men disse avgjørende frelseshistoriske begivenheter er selve grunnlaget for samfunnet med Gud.

 Er en ikke på vakt, kan en tape det som er gitt og gjort, både ved andre og en selv (v 8). Den bedragerske ånd og de forførende ord, må ikke få stjele gudslivet og lønnen fra deg. Apostelen minte om at den troende har "vunnet" mye ved andres arbeid. Nå gjaldt det ikke å miste det, men på oppgjøres dag hos Gud få "full lønn". Den som går sin egen vei ut over "Kristi lære", taper samfunnet med Faderen og Sønnen (v 9). En så alvorlig konsekvens har det for "enhver som slår inn på avveier"!

 Apostelen gir også anvisning på hvordan en skal forholde seg til vranglærerne. Forførere skal verken tas imot eller hilses velkommen. Vranglære er ond gjerning og ringeakt mot Kristus. Derfor så skarp avvisning av dem. Det er kjærlighetsløst å la en som lærer vrangt slippe til i den kristne forsamling. Dessuten blir en da "medskyldig med ham i hans onde gjerninger" (v 10-11). Hadde alle kristenledere fulgt denne apostoliske veiledning, ville de troende vært spart for mye ondt og kirken for mye strid.

Kommentarer