Hemmelige talibanmøter i Norge

NRK

Av Hallvard Sandberg

Delegasjoner fra Taliban har vært i Norge for å føre forhandlinger, bekrefter Utenriksdepartementet overfor NRK. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at de alltid har tenkt på at Norge samtidig har vært i krig med Taliban.

Forhandlingsarbeidet der Norge har stått sentralt har i dag ført til at Taliban har fått en offisiell politisk rolle.

Taliban oppretter kontor i Doah etter forhandlinger i skyggene. Den afghanske presidenten Hamid Karzai bekrefter i dag at det snart vil bli sendt representanter til disse forhandlingene.

    LES: Taliban vil snakke fred

– Vi har spilt en nøkkelrolle i dette arbeidet, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NRK.

– Dette har vært en av de strengt hemmelige prosessene vi har vært involvert i, men nå føler vi at vi kan gå ut med det.

Doha og Norge

Samtalene har blitt ført i Doha. Det har i langt tid vært kjent at representanter for Taliban har vært på jevnlige besøk i byen. Det som har blitt holdt strengt hemmelig, er at disse samtalene også har blitt ført i Norge.

Utenriksdepartementet ønsker ikke å opplyse om hvor mange ganger talibandelegasjoner har vært i Norge, bare bekrefte at slike samtaler har foregått her til lands.

Krigførende part

Samtidig med at det norske diplomatiet har arbeidet i det stille med å få Taliban til forhandlingsbordet, har norske styrker vært i kamphandlinger i Afghanistan.

På spørsmål om det er uproblamitisk at dette har foregått samtidig, svarer Barth-Eide at de har stilt det samme spørsmålet hele tiden.

– Men et nærmest samlet internasjonalt samfunn har i mange år ment at vi må få til samtaler med Taliban. Det har vært klart at en full militær seier der Taliban ble fjernet fra jordens overfalte var umulig å oppnå, sier han.

Videre til Afghanistan

Den afghanske presidenten Hamid Karzai bekrefter i dag at det i nær framtid vil bli sendt representanter til Doha som skal føre samtaler med Taliban, men han setter som krav at samtalene faktisk fører til fred og at samtalene snart må føres i Afghanistan.

Karzai dannet i 2010 et fredsråd som skulle føre forhandlinger med Taliban, men Taliban har inntil nå avvist presidentens fremstøt.

Kommentarer