NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 13. juni 2013

Motiv og fakta om "De Kristne"

Vårt Land:

Av Helge Simonnes
     Sjefsredaktør

Det er ikke for å skade eller kaste skitt på partiet eller dets ledere at Vårt Land har skrevet om «De kristne».

Vi skjønner godt at partiet «De Kristne» opplevde det som ubehagelig at vi skrev om de tillitsvalgte som har forlatt partiet og kritikken de retter mot partiets sekretær. Men påstandene om våre motiver for å trykke disse artiklene, kan vi ikke akseptere. Partiets fylkesleder i Østfold,Inger Marit Sverresen, kaller det for skittkasting og oppgulp.

«De Kristne» stiller lister i alle fylker ved årets stortingsvalg. Et parti som går ut og ber folk stemme på dem, må også akseptere at velgerne har krav på å få vite om viktige stridigheter som foregår i partiet. Flere sentrale tillitsvalgte har altså gått ut av partiet og begrunner det med arbeidsmetodene til partisekretæren. Det er ikke en intern sak uten interesse for utenforstående.

Fra tid til annen møter vi påstanden at en kristen avis ikke bør bringe til torgs negativ informasjon om andre kristne. I dette tilfellet: Fordi det er et parti som kaller seg kristent og sier det vil fremme kristne verdier, skal ikke en kristen avis drive kritisk journalistikk på partiet.

Dette er en forestilling som vi mener er svært uheldig. Vi tror ikke kristne miljøer eller kristendommens sak er tjent med at man holder kritikkverdige forhold eller konflikter skjult. Vår troverdighet som avis ville rakne dersom vi skulle unnlate å rette det kritiske søkelyset innover mot kristne miljøer.

Vi har altså ikke hatt noen agenda om å sverte eller skade «De Kristne» eller personene i partiets ledelse. Det er ikke vi som har funnet på konflikten som resulterte i splittelsen i partiet. Men vi mener at dette er forhold som har offentlighetens interesse i et parti som går ut og ber om velgernes tillit.

Vi er selvsagt oppmerksom på at de som har forlatt partiet, også kan ha en agenda. Nettopp derfor har vi lagt vekt på at vi har mange kilder og åpne kilder. Vi ga også partiledelsen mulighet til å svare på påstandene før de kom på trykk. Partisekretæren svarer bare at påstandene er useriøse, og partilederen svarer at sentralstyret har full tillit til partisekretæren. Men de har ikke påpekt en eneste konkret feil i artiklene.

Dersom det som har skjedd har skadet partiet, så er det partiet som selv har påført seg den skaden. Men å skade eller kaste skitt på partiet har ikke vært vårt motiv for å skrive.