Norsk ytringsfrihet

Av Helen34

Jeg sender denne kommentaren rundt til en del redaksjoner m. fl. - ikke fordi noen kommer til å publisere den. Jeg pleide å sende stoff til redaksjoner, men alt kom retur “grunnet plassmangel.” Så la dette være et hint fra en lekperson  til norske redaksjoner, norske ”lærde” og andre som er opptatt av spørsmål rundt ytringsfrihet.

For å si det på godt norsk: ”Intet henger på greip,” om en ser alt i sammenheng, og ingen "norsk lærd" (en selvmotsigelse), skriver noe av konsekvens og indre logikk om disse spørsmål. Her noen glimt.

Vi kan ikke bruke domstol og straff for alle ytringer vi ikke liker, sier historieprofessor Francis Sejersted. FN mener frifinnelsen av Terje Sjølie i 2002 var i strid med FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Dette godtok vår Høyesterett, som lovlig ytring i Sjøliesaken: «Hver dag raner, voldtar og dreper innvandrere nordmenn, hver dag blir vårt folk og land plyndret og ødelagt av jøder som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det med umoral og unorske tanker.»

Kilde Aftenposten artikkel etter karikatur striden:  Francis Sejersted, styreleder i Fritt Ord, har understreket ytringsfrihetens funksjon som premiss for demokratiet, men samtidig advart mot en fanatisk, betingelsesløs og helliggjørende tilnærming til denne menneskeretten. Ikke minst har Sejersted velsignet Regjeringens linje i karikaturstriden.

 Min kommentar: Den linjen gikk ut på å dra rundt, sammen med geistlige, for å be islamske diktaturer i Midt Østen om unnskyldning for vår grunnlovfestede rett til fri ytring, og lange tradisjon med satiriske politiske karikaturer. Jeg kunne trekke frem et par dusin om jøder, som pressen og andre ikke har noen problemer med. Så simple/ ekle og usanne i sitt budskap, og de påfører oss skam internasjonalt.

Foruten Per Edgar Kokkvold, som reddet æren for alle pressefolk under karikturstriden, så støttet hans kollegaer også regjeringens linje, og dolket  sin andre kollega Vebjørn Selbekk i ryggen -de  gjemte seg ”under senga.” Da regjeringen ville innføre en blasfemilov, det samme. Loven gjorde islamkritikk ulovlig, ”ekstreme” bloggere stoppet det ynkelige forsøket. Jeg vet om en forfatter, som skrev under, og han bor i Berlin.

Professor Francis Sejersted, skrev under (for rette opp inntrykket fra sitt svik under karikaturstriden, antok jeg). Han er ellers ekspertvitne, medlem av utvalg for å utrede slike saker, inkl lovforslag.

Nå har den norske regjering avgjort at dette ikke rammes av den nye loven: http://www.dagen.no/2013/06/20/samfunn/krf/islam/drap/144108

«Løft deres sverd til kamp, stolte menn/La massakeren begynne i dag./ Hogg hodet av hver kristen/ Og voldta deres kvinner og barn

Hvert kristenkors du finner skal du vende om / Hver en bygning som bærer guds navn skal brenne / Hver en kristenmanns grav skal vi skjende».

Regjeringen (Thorkildsen) kunne ikke ta den på sparket, de brukte fire dager å svare en lovgiver - dette er lovlig i Norge, problemet er Fjordmann. Er det den utøvede makt som tolker lover nå? Bytt kristne med muslimer, homofile og hylekoret vil vært i "full gear." Jøder "no problem," som da kristne og jøder (venner av Israel) ble angrepet under Oslos Krystallnatt (8/1/2009). Og pressen og "åndseliten" har dekket over den skamfulle skandalen - frem til denne dag.

Så her har vi to av Norges fremste ”tenkere,” uttale seg om Fjordmann: http://www.vl.no/samfunn/horer-uhyggelig-bakgrunnsmusikk-fra-europa/

Det er intet ekstremt ved Fjordmanns skrifter, om en ser hva den norske venstreekstremismen har kunnet tillate seg de siste 40 år. Og hva muslimer tillater seg å ytre her i Norge, Europa og endog i USA, med støtte fra våre fremste ”tenkere.” Vår såkalte venstreside er vårt nye borgerskap, om dere ikke har oppdaget det.

Det er ett faktum at mange har kommet med helt legitim kritikk mot Islam, inkludert kunstnere. De trenger hemmelig adresse, sikkerhetsvakter og har blitt drept grunnet slike ytringer - det viser alvoret. Og Fjordmann er ekstrem?

Kommentarer