Se hva som er iferd med å skje!Jes 9,10
Murstein er falt, men med hogne steiner vil vi bygge opp igjen! 
Morbærtrær er hogd ned, men sedertrær vil vi sette i stedet. 

 

Luk 21,28
Når alt dette begynner å skje,
se da opp og løft deres hoder, 
for deres forløsning nærmer seg.

Kommentarer