Åpent brev til statsminister Erna Solberg

Din diskrimineringslov av 2005:

Jeg minner deg om at som følge av din norskfiendtlige diskrimineringslov fra Bondevik 2 regjeringens tid så ble krigshelten og hedersmannen, nå over 90 årige Jan Høeg, Larvik ilagt en bot på kr. 10000.- for å ha uttalt ved to anledninger at hijab bruker vi ikke i Norge.

Føler du deg stolt over at du har laget en slik lov som skal ramme nordmenn som våger å komme med frimodige ytringer? Og du drar til Russland for å klage på dette landets lover som du mener ikke ivaretar menneskerettighetene der!

Slik jeg ser det sitter du og andre norske politikere i et skjørt glasshus når dere drar rundt i verden for å påpeke andre lands påståtte brudd på internasjonale lover om demokrati og menneskerettigheter.

I år skal dere politikere feire Grunnlovens 200 år, der bl.a § 100 om ytringsfrihet inngår. Jeg ber dere i anstendighetens navn dempe feiringen og avstå fra feite floskler ved deres festlige anledninger. Jeg synes å se at Grunnlovens §-er tar dere nett slik det passer dere. § 2 er fjernet og gjort til en lapskaus, § 100  omarbeidet dere i Bondevik regjeringen til en uforstålig suppe.

Grunnlovens § 1 er en viktig paragraf som trolig snart står for fall, da den kan være i strid med deres masseinnvandring og ønske om det flerkulturelle eksperimentet, men enn så lenge er den urørt og nettopp den paragrafen kan sees i sammenheng med straffelovens § 83. Den vil ramme de som står bak avhendingen av Norge!

Jeg synes at du, Erna Solberg, skal påta deg å betale boten som Jan Høeg ble ilagt for at han benyttet sin rett til frie ytringer som var nedfelt i § 100 i Grunnloven og som også er nedfelt i FNs internale konvensjoner om menneskerettigheter, artikkel 19. Da vil deres veldige engasjement for menneskerettigheter rundt om i verden bli en smule troverdig.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen

Brevet ble sendt 6 mars, 2014. Har aldri fått svar.

Kommentarer