Klage på TV2, NRK og Dagbladet

Jeg klager herved inn TV2, NRK og Dagbladet for PFU for bevisst grovt brudd på vær varsom plakaten – et bevisst brudd som åpenbart er gjort for å tjene deres egen politiske agenda.

Vær varsom plakater 3.9; Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.

Her er de usladdede uthengingene: TV2NRKDagbladet

Det er helt uforståelig at man sladder ansiktene til pedofile, voldtektsforbrytere, tyver, fyllekjørere, drapsmenn ol. mens en ung tulling tidlig i 20 årene som slenger litt med leppa og oppfører seg som en idiot ovenfor en journalist får ansiktet sitt brettet ut i TV2, NRK og i Dagbladet. Det er under enhver kritikk at man henger ut et ungt naud med åpenbar sviktende dømmekraft som kanskje attpåtil var ruset og ute av stand til å tenke klart. Med en slik gapestokkjournalistikk har man klart å henge ut en hel uskyldig familie til denne (kanskje rusede) ungdommen som ikke skjønte virkningen av sine uttalelser.

Om dere ikke opptrer som bukken til havresekken forventer jeg en skarp reaksjon fra PFU for dette åpenbare bevisste bruddet på vær varsom plakaten.

Vennlig hilsen,
Henry Østhassel

Kommentarer