NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 22. januar 2015

Prestestilling lyses ut for fjerde gang etter Gelius-striden

NRK

Stillingen som sogneprest i Ibestad står fortsatt ledig, ett år etter at Einar Gelius ikke fikk jobben han søkte på.

Ingen søker jobben

Det siste året har stillingen vært utlyst fire ganger, uten respons. Totalt har stillingen blitt lyst ut sju ganger.

– Jeg håper nå at det melder seg minst en som vil ha jobben, sier stiftsdirektør i bispedømmet, Oddgeir Stenersen.

– Men siden det utdannes langt færre prester enn de som går av med pensjon, så er jeg ikke svært optimistisk, sier han.

Les mer på NRK