NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 15. mai 2015

Vil folket ha flere flyktninger?

Spørsmålet er viktig, men har visstnok kun teoretisk interesse. Når det gjelder flyktning- og innvandringspolitikken, så har de styrende elitene nemlig for lenge siden bestemt seg for å ignorere folket. Ja, bortsett fra at de gjerne bidrar med en solid dose nedlatende mistenkeliggjøring, æreskjelling og forfølgelse av dem som drister seg til å komme med et lite varsku. Og de åpenbare realiteter som venter oss om ikke så altfor lenge.

Verken landets kristne eller dem som kalles venstresiden i norsk politikk, ser ut til å ha fått øynene opp for hva som truer landet og oss alle. Hva som er mest overraskende, Kristelig Folkepartis blindhet eller venstresidens svik, er ikke så interessant. Først og fremst er det uforståelig, men også forutsigelig. Taktikken fra dem som sliper sine kniver for å partere et demokratisk lik, forutsetter at samfunnet skal erobres innenfra. Da kan både blindhet og svik bidra til å påskynde prosessen. 

Tåkefyrsten Gahr Støre kan uforvarende ha skutt seg selv i foten med det løftet sitt om 10.000 syrere. Ja, der KrF fulgte opp for å forverre situasjonen i dette landet ytterligere.

Uansvarlige politikere og godhetsapostler i omtrent samtlige parti kunne trenge noen kunnskaper om realiteter, der problemene står i kø, mens oljealderen er over, arbeidsledigheten stiger dag for dag og asylsøkere sprenger alle mottak som ingen klarer å tømme. Mens enda flere asylsøkere og flyktninger banker på og vil inn. Der uansvarlige politikere aldri tør si stopp. Men derimot konkurrerer om å spille "big spenders" for en verden på full fart mot kaos og katastrofe.

Dessverre består norsk politikk av overbudspolitikk når det gjelder innvandring. Og det til tross for alle de negative forhold vi i dag ser, og som  har kommet ut av denne villfarelsen. Der godhetsindustrien sysselsetter  titusener av nordmenn. Og der milliardene spruter ut. Ja, denne veldedighets- og propagandaen for det "fargerike fellesskap" har dessverre festnet seg, der folket er blitt hjernevasket til å tro at det er Norges plikt til å redde verden. Da nytter det lite å opplyse om realitetene. Dessverre, vi kan ikke redde alle typer folkeslag som kommer hit, og som har rømt fra egne ødeleggelser og krig.  Der vi skal påta oss deres ansvar for egen uansvarlighet. Grunnet en ideologi forkledd som religion. Og som de dessverre får lov til å ta med seg hit. Trolig for å få også VÅRT land ned på det samme nivå, som der de sjøl har rømt ifra.

Det er liten tvil om at det i tiden som kommer, vil nok denne uansvarligheten koste oss mange statsbudsjett. Ja, der enda flere skylapper skal på, før de "gode mennesker" innser sin egen grenseløse naivitet, dumskap og uansvarlighet. Og som vil få alvorlige konsekvenser for vanlige nordmenn!

Narvik, 13.05.2015  Amund Garfors