NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 15. oktober 2016

Skal NAV-kassa tømmes til bunns?

Av Amund Garfors.

Staten ber nå norske fattige kommuner om å bosette 13.000 ”flyktninger” neste år, mot 15.000 i inneværende år. Ser ut som disse folka innafor UDI/IMDi tror at det bare er å pøse på. Der vi  bare skal  ta imot, og der kynismen og galskapen ikke ser ut til å ha de minste sperrer. En kan virkelig lure på hvordan et norsk statsbudsjett vil se ut om bare 10 år fra nå, når vi allerede har fått beskjed om at 100.000 såkalte asylsøkere og inntrengere, (syrere) vil koste oss 433 MILLIARDER kroner! Ja, om bare 15 år, da er det årlige NAV-budsjettet større enn hele statsbudsjettet. Og jeg er ikke i den minste tvil om at da vil disse politikerne legge all skyld for galskapen,  på eldrebølgen!

Nei, det er liten tvil om at det vil bli mange økonomiske NAV-klienter der de går fullstendig til dekket bor. Dette vil selvfølgelig gå kraftig utover den norske befolkningen, og særlig de eldre og sjuke. Og der andre vanskeligstilte her i landet får svi kraftig. Der de alle rede står bakerst i køen til kommunale boliger. Ja, der de t.o.m blir kastet ut av disse boligene for å gi plass til de fremmede. Da disse økonomiske immigrantene skal stille aller først i køen. Mens de aldri har betalt 5 øre inn til felleskassa.

Vi vet også at mange norske kommuner her i landet allerede er helt på felgen, økonomisk sett.  Ja,  der de nærmest er omtrent konkurs. Mens det  strammes inn på alle typer velferdstjenester til våre egne innbyggere. Og det mens de fortsetter å bosette økonomiske immigranter, fordi her er det NAV/Staten som tar utgiftene i første omgang. Men hva etter 3 år, når hver kommune sjøl må ta disse utgiftene?

Finansminister Siv Jensen har nylig uttalt og tydelig sagt i fra, at denne oljefesten er fullstendig over nå! Og Statsminister Erna Solberg har uttalt at det kommer til å bli minst 10 magre år framover! Så det burde vel være klare nok ord for at klokkene burde ringe både hos NAV og UDI?  Ikke minst hos de ansvarsløse politikerne som spiller russisk rulett og hasard med vår økonomi…  Ethvert menneske med grunnleggende økonomiske ferdigheter, de ser jo fort at dette sakte selvmordet for Norge, det MÅ stanses nå! For vi har aldeles ikke råd til å spille Bør Børsson særlig lenger!

Eller er det blitt slik at vi skal ofre hele velferdsstaten, tryggheten og sikkerheten til landets egen befolkning på disse økonomiske immigranter? Norge kan ikke lenger ta ansvaret for all verdens galskap, der massene overføres nordover. Og der dette vil bli vår egen undergang, om vi bare lar humla suse!
NARVIK, 13.oktober 2016  AMUND GARFORS