Åpent brev til Justisminister Per-Willy Amundsen

Av May-Harriet Seppola.

Mattilsynet har anmeldt økobonde Gustaaf Koot for å selge melk rett fra kua.

Med kjennelse fra Nordre Vestfold tingrett, ransaket fem politifolk og to personer fra Mattilsynet, beslagla mobiltelefon, dokumenter og datamaskin.

Grunnloven er her satt helt ut av spill og det er EU- retten som gjelder i Norge.

EU-retten bygger på inkvisisdjonsprinsippet. Både fysiske og juridiske personer har plikt til å la seg og sine barn kontrollere og de vesener som foretar kontrollen, har krav på politiets bistand til å gjennomføre kontrollen med tvang.

Politiet er i dag kun lakeier for barnevern og mattilsyn, som jobber tett sammen.

Nar jeg nå leser at Mattilsynet er opptatt av at lovverket skal beskytte oss alle mot usunn mat må jeg virkelig trekke på smilebåndet selv om dette er dypt alvorlig.

Mattilsynet skriver dette på sin nettside:

Codex Alimentarius utvikler standarder og relaterte tekster i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme». Formålet med standardene er å beskytte forbrukernes helse og sikre redelig praksis i den internasjonale handelen med næringsmidler.
Codex Alimentarius utvikler standarder og relaterte tekster i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme». Formålet med standardene er å beskytte forbrukernes helse og sikre redelig praksis i den internasjonale handelen med nœringsmidler.

Men sannheten er denne:

Codex Alimentarius er et FN-organ i samarbeid med WHO, og lager matstandarder. Norge deltar via Mattilsynet, men informeres du om det? Media deltar ikke, og forbrukerne informeres ikke. Norske myndigheter jobber i praksis for at du skal ha minimal tilgang på effektive naturmidler.
Mattilsynet har også åpnet for å doble det biedrepende sprøytemiddelet tiakloprid.

De tillatte mengdene av middelet fludiokopid ble seksdoblet fra 2009 til 2010.

Forskere har påvist at middelet kan fore til fosterskader og infernilitet. Les mer her.

Mattilsynet ga i brevs form dispensasjon til bruk av 19 forskjellige GMO – komponenter i oppdrettsfor til Biomar, Evos, Skretting og Polarfond høsten 2010, 10 av disse komponentene hevdes å inneholde giftige proteiner.

Ett av dem ødelegger tarmene til insekter som dør.

Det er hevet over enhver tvil at denne komponenten CtylA(b) overføres til mennesker gjennom mat

Kanadiske leger har påvist giften i blodet til gravide kvinner.

Sœrlig aktuell er fiskekomponenten RRS.

Fra 2008 til 2011 økte sprøyemiddelbruken i Norge fra 282-318 tonnvirksomt stoff.

EU og Mattilsynet legger opp til en mangedobling av giftgrenesene i en mengde matvarer.

For enelte pesticider planleggers det en mangedobling.

Mattilsynet har ved flere anledninger gjort seg skyldige i de mest groteske overgrep mot dyr og deres eiere.

Bonde Sigmunn Salamonsen ble frattat muligheten til å drive med sitt livsverk grunnet falske bevis. der Mattilsynet faktisk innrømmet at dyrene ble avlivet på den mest groteske måten fordi “de ikke skulle lide i framtiden".

Sitat: "11 nyfødte lam ble slått i hjel med en hammer på gården. 2 sauer avlivet og slaktet på slakteriet". Mattilsynet påstår dem haltet (jeg kjenner ikke til noen som haltet kl. 8.00 om morgenen eller dagen før.) 1 sau ble slaktet og kassert – mattilsynet påstår den var avmagret.

Fakta om saken

Mattilsynet samlet småavvik og konkluderte med avvikling.

Mattilsynet sendte friske dyr i godt hold til slakteriet.

Mattilsynet forfalsket bildene i rapporten.

Mattilsynetgjorde seg skyldig i dyremishandling ved å sende sau som vat kommet langt i drektighetsperiodenat de lammet på dyrebil og slakteri.

Mattilsynet sørget for at Salamonssen fikk beslaglagt produksjonstilleggene sine.

Svein Johnsen er en stø og solid mann som har integritet, i kafkaprossessen som fulgte var det mange involverte, Skatt Nord, NAV, Fylkesmannen, Arbeidstilsynet politimester Ole Bedrup Sœverud ble belønnet for sine løgnaktige ryktemakeri ved at han ble forfremmet til statsadvokat.

Uten at det foreligger ett eneste konkret dokumentasjon på at dyrene ble utsatt for noen form for brudd på dyrrevelferdsloven, ble dyrene tvangsslaktet og Svein Johnsen ble nektet å drive med dyr i 86 år.

Politiet dukket opp fullt bevœpnet og gjorde seg nesten skyldig i drap ved at Svein Johnsen ble brutalt angrepet og det samme ble hans kone og han ble arrester og lagmannsretten dømte han etter straffelovens § 128 for besittelse av en høygaffel, mens polititjenestemennene var bevœpnet.

Saken ble anmeldt til Spesialenheten for politisaker som kom til denne konklusjonen tiltross for at det foreligger dokumentasjon på`at politiet løy i retten.

Jeg har mottatt flere telefoner fra bonder som har fått besøk av Mattilsynet der også barnevernet har blitt koblet inn når ikke Mattilsynet fikk medhold i sine påstander.

Mattilsynet har friskmeldt pelsdyrbøndene der dyrene lider fra førsel til en grotesk avliving, men en uskyldig bonde some r opptatt av helse og økologi, skal altså straffes.

Mattilsynet tar kun i betraktning forskningsrapporter fra den største giftprodusenten i verden, Monsanto og ett slikt tilsyn skal vurdere hva som er sunt for det norske folk.

May-Harriet Seppola
Haldenveien 1340
1875 Otteid.
Galleri Gråbolsodegarden.