En korrigering, herr statsråd!

Av Norvald Aasen.

Herr Per Sandberg - Frp.

Jeg vil korrigere deg i noe du uttalte i forbindelse med mediaoppslag for en tid siden der det ble fortalt at somaliske foreldre sendte sine barn til Koranskoler i Somalia for å hindre at de ble for norske og vestlige.

Her uttaler du i et opphisset utbrudd at dette er "norske barn" og at dere ikke ville godta at "norske" barn ble sendt til slike skoler og at norske myndigheter ville engasjere seg i å få disse barna "hjem" til Norge.

Denne saken har blitt rikelig kommentert ute blandt folk flest. Saken er nemlig den at dette ikke er norske barn og at det ikke er Norge som er disse barna sitt hjemland. En somalisk gutt som ble intervjuet sa derimot det riktige, at det var Somalia som var hans hjemland.

Så hvor somaliske foreldre i Norge, eller andre steder i verden, ønsker å sende sine barn for at de skal beholde sin religion og kultur så har norske myndigheter ingenting med den saken å gjøre.

Jeg gjentar: Barna er ikke norske og det er ikke Norge som er deres hjemland. Jeg ser at dette kan være vanskelig å takle for en regjering som har gjort knefall for asylinteressene i Venstre og krf, og endel andre partier og personer med høyt lydnivå, men litt hår på ryggen mener vi at en Frp statsråd må ha, og at dere enten står oppreist i stormkast til beste for folket og landet vårt, eller at de forlater regjeringen.

Det kan vel også være på tide å revurdere knefallet for formynderiske supperåd som FN, EU og NATO og heller forsøke å stå på egne ben som stat og nasjon!
 
Norvald Aasen, 6983 Kvammen