NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 25. juni 2017

Hvilke hemmeligheter skjuler det seg bak CERN?

I inngangspartiet til CERN finner vi en statue av den indiske
gudinne Shiva, som er gudinnen for ødeleggelse.
Av Spikeren.

Konspirasjonsteoretikere tar nærmest helt av med de siste vitenskapelige nyhetene som kommer ut av Sveits. Ryktet vil nemlig ha det til at CERN, den mystiske enheten bak "Large Hadron Collider" prosjektet, forsøker å åpne en portal til himmelen for å få tilgang til "den andre siden".

CERN, Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning, er en internasjonal organisasjon for partikkelfysisk forskning. Navnet CERN er et akronym for det opprinnelige franske navnet "Conseil européen pour la recherche nucléaire".

CERNs virksomhet er konsentrert rundt partikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi og omfatter verdens største forskningssenter innen disse fagområdene. Senteret ligger hovedsakelig i Sveits, nær flyplassen i Genève, men deler av anlegget går også over grensen til Frankrike.

Ved forskningssenteret ligger Large Hadron Collider, en enorm partikkelakselerator som ble ferdigstilt og tatt i bruk til vitenskapelige eksperimenter i 2008.

CERN ble etablert i 1954 av 12 land i Europa. Alle de opprinnelige medlemmene er fortsatt medlem av CERN, bortsett fra det tidligere Jugoslavia som meldte seg ut i 1961 og forble utmeldt frem til statens oppløsning. Organisasjonen har i dag 20 medlemsland, rundt 2600 heltidsansatte pluss nesten 8000 vitenskapsfolk og ingeniører fra 500 universiteter og 80 nasjoner.

CERN la også grunnlaget for World Wide Web i 1980-årene, og verdens første nettside ble publisert herfra i 1991.

Basert på ting vi har sett og hørt, er det en foruroligende okkult dimensjon til dette prosjekt.

I denne videoen diskuterer Gary Stearman, Tom Horn og Josh Peck hva som kan komme gjennom den interdimensjonale portalen - en begivenhet som uten tvil vil endre menneskehetens fremtid.

Kanskje et bedre spørsmål kan være hvem som kommer gjennom denne portalen. Vil vår verden snart bli introdusert til Abaddon-dødens engel, rett fra avgrunnen referert i Åpenbaringen kapittel 9?


Spikeren