Jeg vil ikke at mine barn skal lære om alle andre religioner enn sin egen

Etter tips fra en bruker refererer vi fra Charlotte Rode's innlegg i Dagbladets Debatt:

Charlotte Rode, formann i Sarpsborg FpU, mener det er absurd at Arbeiderpartiet vil fjerne K-en i KRLE.

For meg er det viktig at mine etterkommere tar vare på de kristne verdiene vi har og viderefører dem til neste generasjon.

Hva er vel Norge uten sine kristne verdier? Smak litt på den setningen. Kristne verdier. Det at Arbeiderpartiet vil fjerne K-en i KRLE, er for meg helt absurd. Men de tenker kanskje at det er mest logisk for dem, siden Arbeiderpartiet har mange velgere med utenlandsk bakgrunn.

Som AUF-leder Mani Hussaini selv sa i et intervju: «Om AP ønsker å fremme mangfold og toleranse, må K-en ut.» Forandringer fryder, men å ta bort kristendom i et fag, noe som har levd og vært i Norge i all sin tid, er bare trist.

Jeg vil ikke at mine barn skal lære om alle andre religioner enn sin egen, jeg vil at mine barn skal konfirmere seg, gifte seg i kirken og ha juleforestillinger om Josef og Maria og deres lille frelser. For meg er det viktig at mine etterkommere tar vare på de kristne verdiene vi har og viderefører dem til neste generasjon, slik at kristendommen aldri dør ut. Jeg syns vi burde legge mer trykk på kristendom i KRLE-faget enn islam, for vi bor tross alt i Norge!

Frp mener at kristendom og kristen kulturarv skal ha en sentral plass både i KRLE-faget og i formålsparagrafen. Det skal ikke være den minste tvil om at skoleeier skal ha frihet til å trekke våre kristne verdier og kulturarv inn i skolehverdagen, og at det også skal være lov til å ha skolegudstjenester.

Det skal selvsagt også være mulig å søke fritak fra utøvende aktiviteter.

Charlotte Rode