NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 26. juni 2017

Kirkerådet vil ofre norsk velferd og levestandard for å ta inn flere innvandrere

Fra Frieod.no

Kirkerådet kritiserer Brochmann II-utvalget som konkluderer med at Norge må endre sin innvandringspolitikk hvis vi skal overleve som en velferdsnasjon. "Vi må tåle velferdskutt og senke vår levestandard", skriver Kirkerådet i et offentlig brev.

«Kirkerådet vil i et høringssvar som dette understreke betydningen av alle de faktorer som ligger «utenfor» økonomien når det gjelder vår behandling av mennesker som kommer til landet som resultat av flukt.

Vår forpliktelse overfor mennesker i en utsatt posisjon er alltid en prioritet, og noen ganger kan det gå på bekostning av et forbruk og en livsstil som vi tar for gitt og som vi av og til forveksler med velferd. Det må vi kunne tåle. Velferdssamfunnet vi har bygget opp over lang tid i Norge er det verdt å opprettholde og bygge videre på. Det ønsker vi at alle som bor i landet skal kunne bidra til å nyte godt av.»

«Det ønsker vi at alle som bor i landet skal kunne bidra til og nyte godt av.»

«Kirkerådet stiller seg kritisk til bruken av sanksjoner. Når det gjelder aktivitetskrav som allerede ligger i en rekke velferdsytelser, bør de innrettes på en slik måte at de motiverer til innsats. Selv om det ligger muligheter for økt bruk av betingelser og sanksjoner i lovverket i dag, bør slike virkemidler benyttes med forsiktighet, særlig i møte med dem som står lengst fra arbeidsmarkedet.»

«De økonomiske vilkårene må ikke gjøres vanskeligere for utsatte innvandringsgrupper.» (Sitat slutt).

Les mer på Frieod.no