NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 8. juni 2017

Til HELFO Utland

Av en nordmann bosatt i utlandet.

Ser av min nettbank at det er blitt overført til sammen Kr.2650,00 som skal dekke mitt siste krav på medisiner og legebesøk ved opphold i utlandet. Mitt krav var på 45% av det faktiske beløpet.

Ved tidligere brev fra dere angående medisiner som dere vil dekke er mine fakturer riktige og skulle da blitt dekket. Imidlertid ser det nå ut som om dette ikke passer dere og mitt krav er blitt redusert med 55%. Jeg regner med at dette er utført av min saksbehandler hos dere, så jeg vil da be om at vedkommende blir byttet ut med en som har bedre gangsyn, siden det lenge har vært mye rot og tull angående mine fakturer som gjelder utgifter til medisiner.

Derfor har jeg vudert og trekke meg ut av den frivillige folketrygden helsedel da det har blitt altfor mye rot og bløff, noe som jeg legger ansvaret på min saksbehandler for.

Jeg vil også si at etter ca 52 år i arbeidslivet hadde jeg regnet med en mer korrekt behandling av dere som skal repesentere det norske folks velferdsystem.

Viser i den forbindelse til "Vis hva du mener om din kontakt med oss". Svaret blir da som dere muligens har forstått: Lite bra!

Vil til slutt be om at mine fakturer blir revudert og ordnet opp i.

Takker for svar.

Med hilsen nordmann bosatt i utlandet.