Livsfarlige utenlandske vogntog på norske veier

Av Amund Garfors.

Nok en gang er et utenlandsk vogntog involvert i ei stygg ulykke her nord. Denne gangen smalt det like ved Nordkjosbotn, der et utenlandsk vogntog fikk sleng på hengeren og kolliderte med en motgående personbil. I den bilen satt den 22 år gamle Charlie Dan Lind som var på vei til Tromsø, og som nå ligger på UNN i Tromsø med fatale og livsvarige skader. I tillegg til konsekvensene for ham personlig, så rammes også en rekke andre. Først og fremst gjelder det jo hans nærmeste pårørende, der vi fikk se hans mor Ramona Lind som uttalte seg på DAGSREVYEN tirsdags kveld. Og jeg er så hjertens enig i hvert eneste ord hun sa der og da.

Ja, jeg vil påstå at det nå er blitt så ille, at man helst ikke bør begi seg ut på disse vinterveiene med mindre man er helt nødt til det. Men noen tar seg likevel sjansen og kjører. Da kan det resultere i slike store tragedier som det som skjedde med denne unge mannen. Ja, som hadde livet framfor seg, og som brått ble snudd på hodet. Vi får håpe han overlever - men uansett, så vil han nok få alvorlige ettervirkninger av skaden.

Jeg har forøvrig min egen teori om alle disse trailer/vogntogulykkene man til stadighet kan lese om i avisene, tragiske ulykker på disse farlige norske vinterveiene. Mange av dem skyldes utvilsomt utenlandske kjøretøyer på dårlige nedslitte og piggfrie dekk. Med bremser som ofte er overopphetet - og ikke minst med utenlandske sjåfører som har liten eller ingen erfaring med norske vinterveier. Og dette gjør meg bare mer og mer og grundig forbannet av flere grunner. 

For det første er disse stadige ulykkene en konsekvens av EØS-avtalen, ved at hele det norske transportmarkedet er blitt åpnet opp for all verdens useriøse aktører. Og som utgjør en stor risiko på norske veier,  særlig på glatte veier, slik det var mandags kveld. Jeg var sjøl passasjer i Helsebussen fra Tromsø til Narvik den kvelden, der vi ble stående 2,5 timer - mens vi ventet på at veien skulle åpnes igjen etter ulykka. Jeg kan bekrefte at det var "nullføre" snø og snøslaps og dårlig sikt. Der tilrådelig fart ville vært maksimum 70 km/t.

Hadde det vært opp til meg å bestemme, så hadde det blitt helt forbudt at utenlandske sjåfører fikk lov til ferdes på disse veiene om vinteren. Disse vinterveiene burde vært reservert for kjøretøy som er registrert enten i Norge eller noen få utvalgte naboland som har lignende forhold. Og kun kjørt av sjåfører som har BESTÅTT førerprøven i ett av disse landene. Slik det nå, finnes det absolutt ingen kontroll med kjøreferdighetene til disse sjåførene. Ja, som er helt uvant med våre forhold her i nord.

Å bli helt kvitt trafikkulykker hvor følgene er død eller store personskader, det er neppe mulig. Men her har vi å gjøre med en unødvendig tilleggsrisiko som vi kunne vært spart for, om vi IKKE hadde vært medlem av EØS. For øvrig skulle jeg ønske at norsk politi hadde vært raskere til å ta i bruk tiltale for uaktsomt bildrap i slike tilfeller. Noen ganger gjør de jo det, men terskelen for det er ganske høy. Ofte blir det ikke noen tiltale i det hele tatt, noe som svekker oss og setter veitrafikkloven i vanry. Og der saken kun ender i brudd på veitrafikklovens paragraf 3, om å ferdes hensynsfull og varsomt.

Det er på tide at norsk lov blir fulgt til punkt og prikke, ikke minst av dem som slipper disse livsfarlige vogntogene inn over våre grenser, uten at de kontrolleres og blir avvist prompte, dersom de ikke holder kravene. Og der sjåførene ikke snakker hverken engelsk eller norsk. Nå må det være slutt med disse cowboytilstandene på våre veier, der respekt for loven igjen må gjelde! For det er IKKE Brussel som skal ha det siste ord her i landet! Her er det VI som bestemmer!!

Amund Garfors