NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 12. desember 2019

Egne lover for overklassen

Den norske kirkes biskoper i oktober 2018
Av Ole Kulterstad. 

Biskop emeritus Gunnar Stålset, og hans disippel Kjell Magne Bondevik, hører til den store gruppen av geistlige og politikere som har forvandlet Norge til det ugjenkjennelige. Den største forandringen siden svartedauen.

I sine virker har de vært mest opptatt av å legge forholdene til rette for konkurrerende religioner med verdensherredømme som mål; stikk i strid med vårt første bud; du skal ingen andre guder ha.

Sammen med slike som Gro H Brundtland har de åpnet landet for masseinnvandring av slikt omfang at det vil kunne føre til vår kulturs utslettelse og til religionskrig. De åpnet grensene, velsignet kirkeasyl og fortalte at alle guder var like og at alle ville oss vel. De hadde ikke peiling på hvilke enorme krefter som ble sluppet løs og de har påført landet ubotelige banesår. Når det begynner å brenne under føttene og sterke krefter vil stille dem til ansvar, da kommer menigheten med krav om egne lover for sine. Slik har fyrster og diktatorer herjet i flere tusen år.

Vi forstår at lover og regelverk ikke er godt nok tilrettelagt for overklassen og de fremmede som kommer inn i landet, mens vi vanlige nordmenn pent må etterleve eliten sine pålegg! Et annet ord for slik framferd er anarki, - eller kaos på god norsk.

Gunnar Stålsett har hatt ulovlig vaskehjelp i mange år og må selvsagt straffes for det, på linje med alle andre.

Det er ikke noe nytt at politikere, og andre fra eliten, står langt fra vanlige folk i både tanker og handling. Den norske kirke ledes i dag av et bisperåd som til forveksling ligner en politisk aksjonskomité - en eneste stor raddisgjeng med gamle 68’ere som for lengst har gått ut på dato. Blant biskoper er det blitt inn å uttale seg om ikke kirkelige saker og oppfordre til sivil ulydighet. At slik undergravende virksomhet merkes på kirkens medlemstall er ikke underlig.

Nye tall fra SSB viser at antall medlemmer i tros- og livssynssamfunn, utenfor Den norske kirke, skyter til himmels. På ti år har antallet medlemmer utenfor kirken gått opp med hele 57 prosent, fra 431.000 til 678.000. En økning på nesten 250.000 personer totalt. I samme periode har antall medlemmer i Den norske kirke (DNK) gått ned med 150.000 personer. Så langt i år har DNK registrert knapt 17.000 utmeldinger og 3000 innmeldinger - en netto nedgang på 14.000 medlemmer. Selv om SSB for lengst er blitt en politisk agitator er dette skremmende tall.

Biskoper og politikere har for lengst tatt fra oss tryggheten, snart orker vi ikke engang å gå i julemesse. Det er bare trist.

God jul tross alt.

Ole Kulterstad