NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 6. desember 2019

Menneskelige asylhensyn?

Av Norvald Aasen. 

Idag poster vi en liten epost utveksling mellom Norvald Aasen og Elisabeth Løland (Rådgiver for barne-og familieministeren):

-------------------------------------------

Fra: Norvald Aasen
Sendt: 2. desember 2019 09:54
Til: Postmottak <postmottak@bfd.dep.no>; Postmottak Justisdepartementet <postmottak@jd.dep.no>
Emne: Menneskelige asylhensyn?

Til statsråd, Kjell Ingolf Ropstad, kopi til Justism. Kallmyr.

Viser til oppslaget på Dagsrevyen i helga der du tok til orde for at asylsøkarar som ikkje fylgde pålegg om heimreise etter avslag på opphald i Norge likevel skulle få vere i landet og få arbeide her.

Det var tydeleg at dette skulle vere ei støtte til tidlegare "biskop" Stålsett sitt eige opplegg for avviste asylantar og migrantar.

Ville det ikkje vere naturleg at personar som ønskjer å vere førebilde i samfunnet var dei som fyrst og fremst fylgde lover og regelverk? Eller slepp slike personar og grupper å bry seg med slikt som vi vanlege menneske må rette oss etter?.

Etter mitt syn var det ei nasjonal tragedie at partia Venstre og krf kom med i regjeringa.

Synes du, Ropstad, at utskiftninga av Noregs to gamle urfolk, nordmenn og samar, går for sakte?

Norvald Aasen, 6983 Kvammen.

-------------------------------------------

From: Løland Elisabeth
Sent: Tuesday, December 3, 2019 1:25 PM
To: Norvald Aasen
Subject: SV: Menneskelige asylhensyn?

Hei,

Jeg tror nok vi står såpass langt fra hverandre her at det ikke er fruktbart med noen diskusjon om dette.

Mvh

Elisabeth Løland
Rådgiver for barne-og familieministeren

-------------------------------------------

Hei igjen, Elisabeth Løland.

Ja, det er jo ikkje noko nytt at politikarar og andre frå eliten står langt frå vanlege folk både i tankar og handling. Så eg forstår at det er greit at lover og regelverk vert endra når noko ikkje passar for framande som kjem til landet, medan vi nordmenn pent må etterleve eliten sine pålegg! Overklassen sine kvinner og menn kan altså stå over Noregs lover og regelverk. Og dykkar svar til meg er heilt i tråd med svar som eg ved ulike høve fekk frå K.A.Hareide: Avvis grasrota!

Kjekt å vite!

Med venleg helsing
Norvald Aasen