Oppfordring til bønn

Av Olav Hermod Kydland. 

Vi vil med dette oppfordre kristenfolket til bønn for Stortinget når flere regnbueforslag skal behandles den 11. desember 2019. Vi må be om at alle forslagene blir forkastet, fordi de strider imot Guds ord og hans livslover for menneskelivet.

Guds ord oppfordrer oss til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner for alle mennesker, ”for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet” (1 Tim 2:2).

Myndighetene er innsatt av Gud (Rom 13:1), men når de forlater sitt verdslige regimente og begynner å herske i det åndelige regimente da skal og må vi som Bibelen sier: ”En skal lyde Gud mer enn mennesker!” (Apg 5:29)

Derfor må vi be om at disse forslag ikke får flertall i Stortinget.

Forslagene åpner for normkritikk og opplæring i et fritt seksualliv som FRI promoterer via ”Rosa kompetanse” og ”Restart” overfor våre barn og unge. 

For bare det monogame og livslange ekteskapet mellom én mann og én kvinne er i samsvar med Guds ord og skaperordning.

Det er tragisk og forstemmende at MDG og Ap har fremmet slike forslag som strider mot et sunt og harmonisk menneskeliv og vil føre mange barn og unge bort fra Den treenige Gud. 

Forslagene innebærer hat, bevisst eller ubevisst, mot Gud og hans bud. 

(Se Salme 2:3!) Dette ”hatet” rettes også mot de bibeltro kristne som har Bibelen som norm for tro, lære og liv.

Dette er et nytt forsøk fra sosialistene til å få kristendommen bort fra samfunnet. 

Professor Edvard Bull skrev i 1923 boka: «Kommunisme og religion». Han var da nestformann i Det norske Arbeiderparti. I denne boka skriver han blant annet: ”Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal slåss uforsonlig mot den bestående lutherdom som andre fordummende sekter”. Videre skriver han: ”Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det”.

Den 17. juni i 2008 ble de den kjønnsnøytrale ekteskapsloven vedtatt, og konsekvensene av denne loven ser vi nå tydelig. (Dette har Kjell Skartveit fått klart og avslørende fram i sin bok ”Normløst” med undertittel ”Hvordan radikal kjønnsteori erobret Norge”).

Etter å ha påpekt at de fleste forslagene fra Ap og MDG er et ekko fra Foreningen FRIs politiske plattform, summerer en brosjyre kalt ”Homoterapi” fra Stiftelsen MorFarBarn opp på en god og saklig måte de dramatiske konsekvenser av denne politikken:

Budskapet som nå skal lyde enda klarere til alle våre barn og barnebarn er at det finnes mange kjønn og dusinvis av kjønnsidentiteter, kanskje du ikke er det kjønnet du tror du er; du kan skifte kjønn hvis du føler for det, for biologi betyr ingenting; slekt og blodsbånd betyr minimalt; betydning av kvinne og mann, mor og far er oppløst; følelser og subjektive preferanser overstyrer biologiske realiteter, medisinsk kunnskap og årtuseners erfaring, osv. Forskjellen på norm og unntak er opphevet. Idealet er kjønn i fri flyt, grenseløs seksualitet og maksimal selvrealisering.

En kan gjerne spørre: Er det et slikt samfunn vi ønsker for den oppvoksende slekt? Nei, dette er et antikristelig samfunn hvor Gud og hans livslover er forkastet.

La oss derfor be til Herren slik som Daniel gjorde. Han ba og bekjente: ”Vi har syndet og gjort ille, vært ugudelige og satt oss opp mot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover.” (Dan 9:5) Videre bekjente Daniel og sa at de hadde ikke hørt på Guds tjenere, profetene.

Vi har heller ikke fulgt Herrens ord og bud. Men la oss nå bekjenne våre synder og be om at Herren må se til oss i denne ulykksalige tid. For vi vet at Herren er på tronen til evig tid, fra slekt til slekt. Han er den eneste som kan hjelpe oss og gi oss framtid og håp. 

Olav H. Kydland
Eivind Gjerde
Erik Høiby
Eivind Nilsen
Gunnar Holth