En KrF-statsråd med på ferden?

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Av Dan Odfjell. 

Under overskriften «Når staten bryter loven» på document.no fikk vi 28/12/19 en lengre orientering av antropolog Dag T. Elgvin om hvordan «venninnene» i regjeringen overkjører mennene. Under nettstedets billed-montasje fikk vi se kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande(V) barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad(KrF) statsminister Erna Solberg og justisminister Jøran Kallmyr(FrP) tilstede på Rommen Scene i Oslo forleden i forbindelse med regjeringens lansering av dens nye forfeilede handlingsplan mot rasisme og diskriminering. De synes å representere en rørende unorsk soliditet. 

I dette korte innlegget la meg gå direkte til poenget: Antropolog Elgvin ga oss en lengre orientering om hvordan kvinnene i regjeringen (som politisk «overspiller» på følelser, og som forfører oss, heller enn å orientere oss på basis av realiteter, min tilføyelse) dvs de overkjører mennene. Det gjaldt denne gang de i alt 200 registrerte islamske trossamfunn nå i Norge som ulovlig får 200 millioner i året i offentlig støtte. Dette i konflikt med Grunnloven og med diverse andre lover samt den Europeiske menneskerettskonvensjonen. Koranen er angivelig i strid med åtte norske lover. 

Og Elgvin tilføyer, Grunnlovens para 16 er en individ-rettighet, ikke en organisasjons rettighet eller plikt. Her siterer jeg hans avsluttende avsnitt: «Forslaget til ny trossamfunnslov har ikke noe krav om at læren skal være i samsvar med lovene (dvs norske lover). Regjeringen - med en KrF-statsråd som ansvarlig - legger nå juridisk til rette for at virksomheter med en lovstridig lære - dvs formål - skal bli legalisert og få offentlig støtte. Har politikerne skjønt dette»?

Selv spør jeg, har KrF-folket forstått hva statsråden tillater? Eller er disse islamske fuske-støtte- ordningene(?) hva SV-biskopene tidligere indirekte har fremmet?

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant