Hva har NATO gjort?

Av Norvald Aasen. 

Om Trump hadde fått fortsette som president så tror jeg at han hadde manøvrert slik at Taliban hadde måtte gjennomført en mer human maktovertakelse. Nå med Biden var det ingen som presset dem. Men hva har NATO gjort? De har gått fra den ene slagmarken til den andre og herjet og drept slik det passet dem. 

I 1999 var det Serbia, Enoksen og Dørum reiste ned dit og hentet flylaster med kosovoalbanere til Norge, NATO løsrev Kosovo med militærmakt og overlot provinsen til albanerne. Men reiste albanerne hjem da de overtok Kosovo? Nei, de ble værende her med god omsorg fra ulike støttegrupper. Siden var det Libya, landet ble splittet og ødelagt og landet havnet i kaos. 

Så er det Irak, der NATO skulle drive demokratibygging og herjet og fikk drept diktatoren som holdt landet sammen. Irak havnet i kaos. Så var det Afghanistan, og til tross for medaljebehengte soldater og offiserer, og norske politikere som løy og fortalte at afghanistanstyrkene kjempet for Norge, så endte landet i kaos og NATO måtte stikke av med halen mellom beina. Forholdene ble så ille at Norge og Vesten må hente sine medløpere med seg i tilbaketoget. Men jeg ønsker ikke medløperne hit! 

Politikere og militære roter til det ene land etter det andre og når de har gjort nok skade, synes de, da er det å velte problemene og innvandringen over på våre sivilsamfunn. Nå sist var det Syria som skulle "reddes" fra elendigheten, også det gikk i vasken. Russland og landets styre klarte å kjempe ned IS, og Trump mente at nå hadde USA vært med på nok krigsskuespill og mente at han ville ha sine styrker ut av Syria. En klok beslutning. Nok unge amerikanere har måttet bøte med livet etter alle årene med kriger og drap på sivile, slik alle kriger er.

Nå har vesle Norge sendt militære avdelinger til ørkentrening i Jordan. Det må tyde på at vårt vesle land har ambisjoner om nye krigsteater i Midt-Østen, meg bekjent så har vi ingen ørken i Norge som det trengs ingen trening til ørkenkrig her?

MEN, er det ikke nå på tide å opprette en straffedomstol for de galningene, politiske og militære, som har drevet sine krigsskuespill med påfølgende død og fordervelse over store deler av verden? Er ikke tiden snart inne for at de ansvarlige blir innbrakt i fengselsceller og bak gitter og lås. Selv har de opprettet slike domstoler for andre som har gjort sin plikt og forsvart og holdt sammen sine land og folk, som Milosevic. Han endte sine dager i NATO systemet sin straffedomstol, nå må det vel være på tide å innbringe disse folkene selv i samme situasjon. Vi får se hva som følger i Mali, der norske styrker nå er på nytt oppdrag for å vise verden hvor nyttig Norges plass i sikkerhetsrådet er!

Fytti rakkern for et system og for noen folk! Diktatorer er ille, men jeg tror virkelig at NATO er en av de verste blant dem. Men Jens Stoltenberg har uttalt at "NATO er bra!".

Norvald Aasen

Kommentarer