Kirkeuka for fred

Av Kirkehøyden. 

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel som faktisk er Jødehat Uka, til støtte for terror organisasjoner,  som har lovfestet holocaust 2. Dette er det ufravikelige målet: "Det blir ikke fred før alle jøder er drept, inkl deres kvinner og barn - om det skal ta generasjoner." (Yasser Arafat)

Her lærer de sine treåringer at det er både en plikt og ære å drepe jøder. Det er nok det som begeistrer dere. palestian children taught to kill jews - YouTube

Ingen flyktet i 1948 grunnet jøder, men fordi muslimske terror stater lovet å drepe alle jøder, så kunne de komme tilbake til "judenfrei" og  få alt. 800.000 jøder flyktet og mistet alt. Muslimene som ikke flyktet, er de mest priviligerte i Midtøsten, lever i et fullverdig demokrati, og rettsstat. Med topp velferd, utdanning og helsevesen. Dette vil dere ødelegge med muslimsk vanstyre, og tilintetgjørelse av jøder. 

Dere kan hente inn Hamarbispen, og noen av hennes terror venner i HAMAS. Så kan de sammen trekke nazikortet mot jøder, til applaus fra salen.

Dere finner som vanlig deltagere som kan fortelle om slemme og onde jøder - klassisk for nazis- og andre jødehatere. Og underslår at det finnes intet arabisk palestinsk folk, med røtter i Israel, og særlig ikke Judea & Samaria. 

Historisk jødisk land, det var giftige myrer or saltholdig jord da de vendte hjem. Hver m2 land ble kjøpt og betalt, restaurert med enorm innsats.

Så kom muslimer, som de kommer til oss og krever hva som ikke er deres. For intet har de å bidra med, annet enn vold og død.

"From a small village of a few thousand inhabitants, Tel-Aviv has grown into a most impressive modern metropolis of over 200,000. They have truly done much, with what all agree, was very little. Once again the land of Israel was desolate and underdeveloped before the Jewish migration..” (Robert F. Kennedy)

The Jews point with pride to the fact that over 500,000 Arabs in the 12 years between 1932 and 1944, came into Palestine to take advantage of living conditions that existed in no other Arab state. This is the only country in the Near and Middle East where an Arab middle class was in existence.” (Robert F. Kennedy)

Kirkehøyden

Kommentarer